Recht op kansenstatuut voortaan automatisch toegekend op UiTPAS

Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, hoeven daarvoor niet langer een attest voor te leggen.

Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, zullen dat voortaan automatisch krijgen. Ze hoeven dus niet langer een attest voor te leggen. Het is een van de projecten binnen de proactieve dienstverlening van de Stad Gent, en er staan er nog op het programma.

Gentenaars die een UiTPAS willen kopen en recht hebben op een kansentarief, moesten dat tot voor kort zelf aanvragen en staven met een attest van de mutualiteit of het OCMW. Dat is nu niet meer nodig. Bij wie een UiTPAS koopt, wordt via de identiteitskaart automatisch gekeken of die persoon recht heeft op een kansenstatuut en dat wordt meteen ook toegekend. UiTPAS-houders met dit statuut krijgen onder meer 80% korting op vrijetijdsactiviteiten. Een vereenvoudiging voor de burgers, maar ook voor de medewerkers, want zij hoeven geen persoonsgevoelige informatie meer op te vragen.

We proberen de burger altijd zo vlot mogelijk te helpen, digitaal of aan het loket. En met deze proactieve dienst­ver­le­ning gaan we nu nog een stapje verder: als Stad wijzen we de burger actief op premies of kortingen, zonder dat die daar zelf om hoeft te vragen. Niet langer attesten verzamelen, je krijgt automatisch waar je recht op hebt.

Sofie Bracke , schepen van Digitalisering

Nog vereenvoudigingen op de planning

Dit jaar staan er nog twee vereenvoudigingen op de planning. Enerzijds korting binnen het stedelijk onderwijs en de kinderopvang op basis van het fiscaal inkomen van de ouders. En anderzijds gratis registratie en verlaagd tarief binnen de lage-emissiezone. Ook bij die diensten zal er geen bewijsstuk meer nodig zijn en zal het sociaal tarief automatisch toegekend worden aan wie daar recht op heeft. In 2021 werden al de bedeling van gratis huisvuilzakken en de kortingen binnen onderwijs op basis van leefloon proactief aan de rechthebbende burgers toegekend.