Zwerfvuil of sluikstort

Waar kan je terecht om sluikstort en zwerfvuil te melden?

Zwerfvuil op de Graslei
Zwerfvuil op de Graslei

Een propere stad is leuker om in te wonen. Verschillende diensten van de Stad, IVAGO en andere partners zorgen ervoor dat de straten en parken er netjes bij liggen.

Als inwoner van Gent ben je verantwoordelijk voor het opruimen van zwerfvuil en (on)kruid op de stoep voor jouw woning/appartement en de aanpalende greppel.
 

Meld sluikstort

Merk je ergens sluikstort op, dan kan je dit via het meldingsformulier doorgeven.
Of download de meldingsapp via Google Play Store (Android-gebruikers) of iOS app store (iOS-gebruikers).

 

Wat is het verschil tussen sluikstort en zwerfvuil? 

We maken zowel bij opruiming als bij handhaving een onderscheid tussen zwerfvuil en sluikstort. 

  • Zwerfvuil is afval afkomstig van out-of-homeconsumptie dat niet gebundeld (bv. in een dichtgeknoopte zak) op een hiervoor niet bestemde plaats wordt gedeponeerd. Dit bestaat o.a. uit: blikjes, flesjes, wikkels, sigarettenpeuken, kauwgom, kranten, flyers, zonnebloempitten, schelpen van noten, …
    Zwerfvuil wordt opgeruimd tijdens de structureel ingeplande veegrondes. Dit hoef je dus niet apart te melden.
  • Sluikstort is het achterlaten of storten van afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen of tijdstippen en in de foute recipiënten. Het gaat om het bewust ontwijken van de legale huisvuil- of bedrijfsafvalophaling.
    Ophaling van sluikstort gebeurt na melding ervan.

Het formulier en de app dienen dus enkel om sluikstort te melden.

Sluikstort op een privaat terrein

Ben je eigenaar van een terrein waarop sluikstort gedumpt is, dan zal je zelf moeten instaan voor de opruiming daarvan.
Bij herhaaldelijk sluikstort kan je klacht indienen bij de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu of bij de politie. Zij bekijken of de dader geïdentificeerd kan worden zodat de kosten van de opruiming op de dader kunnen verhaald worden.

Je kan wel specifieke maatregelen nemen om het sluikstort op privaat terrein te vermijden.

Heb je nog andere vragen over sluikstort en zwerfvuil?
 

Sluikstortmeldingen

Aanpak zwerfvuil en sluikstort

Cijfers netheid

Huisvuilophaling

Wat kan ik zelf doen om Gent proper te houden?

Andere