Meldingen en vragen mobiliteit

Heb je een suggestie voor een nieuw zebrapad, fietsenstalling of publieke laadpaal? Of rijdt men te snel in je straat?

Suggesties voor (extra) fietsenstalling?

Vul het meldingsformulier in.

Suggesties voor een nieuw zebrapad?

Vul het meldingsformulier in.

Suggesties voor een publieke laadpaal voor elektrische wagens in jouw buurt?

Vul het meldingsformulier in.

Wordt er te snel gereden in je straat?

Vul het meldingsformulier in.

Vind je een bepaalde verkeerssituatie onduidelijk of onveilig?

Soms kan een aangepaste vaste verkeersmaatregel een oplossing bieden. Een vaste verkeersmaatregel kan je aanvragen als een bepaalde verkeerssituatie niet duidelijk of onveilig is. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het Mobiliteitsbedrijf.

Na jouw aanvraag start de standaardprocedure, waarbij:

 1. We een dossier opmaken
 2. De adviseur jouw dossier bekijkt
 3. Een tekenaar het plan uittekent
 4. We je aanvraag in een aanvullend reglement gieten
 5. Het college je aanvraag goedkeurt
 6. De wegendienst de maatregel voorbereidt en de uitvoering plant.
  Dit gebeurt zo logisch mogelijk, dus zo nodig bundelt de dienst gelijkaardige maatregelen.

Deze standaardprocedure duurt meestal enkele maanden. Elke maand ontvangt het Mobiliteitsbedrijf honderden aanvragen. Aarzel dus niet om je aanvraag in te dienen, want het duurt enige tijd voordat het resultaat zichtbaar is op het terrein. 

Probleem met verkeerslichten melden

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op stadswegen kan je melden bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Defecte of verkeerd afgestelde verkeerslichten op gewestwegen (bijvoorbeeld stadsring en steenwegen) meld je aan het Agentschap Wegen en Verkeer: dwbw-proeftuinstraat@gent.be

Omleidingen en signalisatie bij openbare werken

Heb je vragen over een omleiding en/of de signalisatie bij openbare werken, dan kan je terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.

Beschadiging aan het openbaar domein

Je kan een beschadiging aan het openbaar domein van de Stad Gent (bijvoorbeeld putten, losliggende kasseien, kapotte signalisatie,…) melden aan Gentinfo via het nummer 09 210 10 10. Je kan ook zelf rechtstreeks schade of noodzakelijk onderhoud aan de weginfrastructuur melden op het meldpunt van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Openbare verlichting

 • Meld een defect of beschadiging aan de openbare verlichting via de website van Fluvius of via de straatlampentelefoon: 078 35 35 00
 • Heb je een vraag over de plaatsing van openbare verlichting, dan kan je de Stad mailen.

Autosnelwegen, gewestwegen en stadswegen

 • Heb je vragen over autosnelwegen en gewestwegen (bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg, Brusselsesteenweg, Hundelgemsesteenweg, Drongensesteenweg of R4), dan kan je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Heb je vragen over stadswegen, dan kan je terecht bij GentInfo: 09 210 10 10