Meldingen en vragen mobiliteit

Heb je een melding, vraag of suggestie over mobiliteit of openbare werken? Hier vind je alle contactgegevens.

Beschadiging melden

Meld een beschadiging aan het openbaar domein van de Stad Gent (bijvoorbeeld putten en losliggende kasseien) aan Gentinfo: 09 210 10 10.
Je kan ook zelf rechtstreeks schade of noodzakelijk onderhoud aan de weginfrastructuur melden op ons meldpunt.

Riolering en drinkwater

FARYS beheert het drinkwaternet en de riolering. Bel 078 35 35 99 (Aquafoon) of ga naar de website van FARYS voor vragen en meldingen.

Openbare verlichting

 • Meld een defect of beschadiging aan de openbare verlichting via de website van Fluvius of via de straatlampentelefoon: 078 35 35 00
  Door de massale ombouw naar nieuwe interactieve ledverlichting, de mankracht die dit opslorpt en de tijdelijke onbeschikbaarheid van onderdelen kampt Fluvius momenteel met vertragingen. Daardoor kan de herstelling van oude openbare verlichting oplopen tot 2 maanden. Fluvius engageert zich om de achterstand en eventuele gevaarlijke situaties zo snel mogelijk op te lossen. Heb je hier vragen over, dan kan je bij Fluvius terecht.
   
 • Heb je een vraag over de plaatsing van openbare verlichting, dan kan je ons mailen.

Autosnelwegen, gewestwegen en stadswegen

 • Heb je vragen over autosnelwegen en gewestwegen (bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg, Brusselsesteenweg, Hundelgemsesteenweg, Drongensesteenweg of R4), dan kan je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer.
 • Heb je vragen over stadswegen, dan kan je terecht bij GentInfo: 09 210 10 10.
   

Onduidelijke of onveilige verkeerssituaties?

Bij het Mobiliteitsbedrijf Stad Gent kan je terecht als er in je buurt een verkeerssituatie is die je onduidelijk of onveilig vindt. 

Wil je een melding of suggestie doen over:

 • een (extra) fietsenstalling
 • een nieuw zebrapad
 • een publieke laadpaal voor elektrische wagens in jouw buurt
 • te snel rijden

Dan kun je dit melden via het meldingsformulier.

Soms kan een aangepaste vaste verkeersmaatregel een oplossing bieden. Een vaste verkeersmaatregel kan je aanvragen als een bepaalde verkeerssituatie niet duidelijk of onveilig is. Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het Mobiliteitsbedrijf.

Na jouw aanvraag start de standaardprocedure, waarbij:

 1. We een dossier opmaken
 2. De adviseur jouw dossier bekijkt
 3. Een tekenaar het plan uittekent
 4. We je aanvraag in een aanvullend reglement gieten
 5. Het college je aanvraag goedkeurt
 6. De wegendienst de maatregel voorbereidt en de uitvoering plant.
  Dit gebeurt zo logisch mogelijk, dus zo nodig bundelt de dienst gelijkaardige maatregelen.

Deze standaardprocedure duurt meestal enkele maanden. Elke maand ontvangt het Mobiliteitsbedrijf honderden aanvragen. Aarzel dus niet om je aanvraag in te dienen, want het duurt enige tijd voordat het resultaat zichtbaar is op het terrein. 

Probleem met verkeerslichten melden

Omleidingen en signalisatie bij openbare werken

Heb je vragen over een omleiding en/of de signalisatie bij openbare werken, dan kan je terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.

  Mobiliteit algemeen

  Heb je vragen over de mobiliteit in en om Gent, bijvoorbeeld over parkeren, vergunningen, fietsroutes, aanvragen voor signalisatie? En heb je op de website niet gevonden wat je zocht? 
  Neem dan contact op met het Mobiliteitsbedrijf Gent of maak een afspraak.