Meldingen en vragen mobiliteit

Heb je een suggestie voor een nieuw zebrapad, fietsenstalling of publieke laadpaal? Of rijdt men te snel in je straat?

Overdreven snelheid

Wordt er te snel gereden in je straat of wordt er aan straatracing gedaan? Vul het meldingsformulier in.

Fiets

Suggestie voor nieuwe fietsenstalling

Suggestie voor locatie buurtfietsenstalling

Heb je een suggestie voor een nieuwe buurtfietsenstalling of wil je een locatie voor een buurtfietsenstalling aanbieden? Laat het ons weten via dit webformulier.

Problemen met bestaande fietsenstalling

Heb je problemen met een bestaande fietsenstalling? Meld dit via deze pagina aan de Fietsambassade.

Melding achtergelaten fietsen

Zie je in Gent een achtergelaten of hinderlijk gestalde fiets, dan kan je dat melden via dit meldingsformulier

Onveilig of nieuw zebrapad

Laat het ons weten als je in Gent een onveilig zebrapad tegenkomt. Ook suggesties voor nieuwe zebrapaden zijn welkom. Vul het meldingsformulier in. 

Parkeren  

Foutparkeren

Staan er regelmatig foutparkeerders in jouw buurt, jouw straat of voor jouw garagepoort? Doe een melding via het meldingsformulier voor foutparkeren. Wij brengen de locaties in kaart en zorgen voor gerichte controles op die plaatsen.

Anti-parkeermaatregel voor garages en inritten

Anti-parkeermaatregelen zoals parkeerhaken, gele lijnen, verdrijvingsvlakken,... dienen om de verkeersveiligheid te verhogen of om de dienstverlening van hulpdiensten te verzekeren. Standaard voorzien we geen anti-parkeermaatregelen aan garages en inritten. We bekijken wel aanvragen in uitzonderlijke gevallen. Lees de voorwaarden en vul het webformulier in

Nieuwe publieke laadpaal voor elektrische wagens

Heb je een elektrische wagen, maar beschik je niet over een eigen oprit, garage of parkeerplek en is er nog geen (semi-)publiek laadpunt op wandelafstand? Dan kun je ons een suggestie doorgeven voor een nieuwe publieke laadpaal in jouw buurt. Niet alleen inwoners van Gent kunnen dit doen, maar ook (taxi)bedrijven in Gent. Lees de voorwaarden en doe je suggestie online.

Aanvraag voor een parkeerplaats voor personen met een handicap

Als persoon met een handicap kan je een parkeerplaats aanvragen in de nabijheid van je woning of werkplaats. Lees de voorwaarden en vul het webformulier in. 

Algemene vraag rond parkeerbeleid

Heb je een algemene vraag rond het parkeerbeleid van Stad Gent? Geef je melding door via dit webformulier. Beschrijf de situatie zo duidelijk mogelijk en duid de locatie aan op kaart. 

Probleem met verkeerslichten

Omleidingen en signalisatie bij openbare werken

Heb je vragen over een omleiding en/of de signalisatie bij openbare werken, dan kan je terecht bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Afdeling Innames Publieke Ruimte.

Beschadiging aan het openbaar domein

Je kan een beschadiging aan het openbaar domein van de Stad Gent (bijvoorbeeld putten, losliggende kasseien, kapotte signalisatie,…) melden aan Gentinfo via het nummer 09 210 10 10. Je kan ook zelf rechtstreeks schade of noodzakelijk onderhoud aan de weginfrastructuur melden op het meldpunt van de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.

Openbare verlichting

  • Meld een defect of beschadiging aan de openbare verlichting via de website van Fluvius of via de straatlampentelefoon: 078 35 35 00
  • Heb je een vraag over de plaatsing van openbare verlichting, dan kan je de Stad mailen.

Autosnelwegen, gewestwegen en stadswegen

  • Heb je vragen over autosnelwegen en gewestwegen (bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg, Brusselsesteenweg, Hundelgemsesteenweg, Drongensesteenweg of R4), dan kan je terecht bij het Agentschap Wegen en Verkeer.
  • Heb je vragen over stadswegen, dan kan je terecht bij GentInfo: 09 210 10 10

Onveilige verkeerssituatie

Wil je een onveilige verkeerssituatie melden? Neem contact op met het Mobiliteitsbedrijf via mobiliteit@stad.gent. Geef een duidelijke omschrijving van de situatie en voeg indien mogelijk beeldmateriaal (foto's, schetsen,..) toe.