Overlijdensakte aanvragen

Heb je een overlijdensakte nodig? Doe je aanvraag meteen online.

Inhoud

Waar gaat het over?

Na de aangifte van een overlijden maakt een loketmedewerker een overlijdensakte op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden, vaak noodzakelijk bij het afhandelen van administratieve formaliteiten.
Heb je later een nieuwe overlijdensakte nodig? Je kunt deze op elk moment en gratis opnieuw aanvragen.

Van wie kan ik de overlijdensakte aanvragen?

Wil je een overlijdensakte aanvragen, dan moet de persoon in België gestorven zijn. Is de persoon in het buitenland gestorven en heb je de overlijdensakte laten overschrijven bij de Burgerlijke Stand? Dan kun je ook de akte opnieuw aanvragen.

  • Vraag je een overlijdensakte aan voor een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, je kinderen, kleinkinderen, dan krijg je de akte onmiddellijk.
  • Vraag je een overlijdensakte aan voor een andere persoon, dan wordt eerst gekeken of je recht hebt op de overlijdensakte.

Hoeveel kost een overlijdensakte?

Niets, de akte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.

Welke stappen zijn er?

Doe je aanvraag online
Eens je aanvraag verwerkt is, krijg je een mail met een link naar het attest.

Je kunt dit attest ook downloaden:

Heb je geen computer of internet?

Kom zonder afspraak naar de doe-het-zelfbalie aan het GentinfoPunt in AC Zuid. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.

Vergeet je identiteitskaart en pincode niet!

Doe je aanvraag per brief 

Je stuurt je brief naar Dienst Burgerzaken - Overlijden

p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Je krijgt het attest thuis toegestuurd binnen 4 werkdagen na ontvangst van je brief.

Zijn er uitzonderingen?

Heb je een overlijdensakte nodig voor een land buiten de Europese Unie?

Neem contact op met het Burgerzaken - Overlijden. Een digitaal ondertekende overlijdensakte wordt niet overal aanvaard.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een overlijdensakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een vertaling krijgen van een overlijdensakte?

De Dienst Burgerzaken kan je bij je overlijdensakte een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je de overlijdensakte in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan bij Burgerzaken - Overlijden.

Aanvaard de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je de overlijdensakte nodig in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank Nationaal Registers tolken en vertalers kun je een beëdigd vertaler zoeken.

De Dienst Burgerzaken kan je wel een internationale overlijdensakte bezorgen. Een internationale overlijdensakte is geen vertaling, maar een verkorte versie van de akte in 10 talen. Enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens staan hierin vermeld, zoals naam, voornamen, plaats en datum van overlijden.

Gelijkaardige producten