Overlijdensakte aanvragen

Heb je een overlijdensakte nodig? Doe je aanvraag meteen online.

Waar gaat het over?

Na de aangifte van een overlijden maakt een loketmedewerker een overlijdensakte op. Dit is het officiële bewijsstuk van het overlijden, vaak noodzakelijk bij het afhandelen van administratieve formaliteiten.

Heb je later een nieuwe overlijdensakte nodig? Je kunt deze op elk moment en gratis opnieuw aanvragen.

Wat zijn de voorwaarden?

Wil je een overlijdensakte aanvragen, dan moet de persoon in België gestorven zijn. Is de persoon in het buitenland gestorven en heb je de overlijdensakte laten overschrijven bij de Burgerlijke Stand? Dan kun je ook de akte opnieuw aanvragen.

  • Vraag je een overlijdensakte aan voor een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders, je kinderen, kleinkinderen, dan krijg je de akte onmiddellijk.
  • Vraag je een overlijdensakte aan voor een andere persoon, dan wordt eerst gekeken of je recht hebt op de overlijdensakte.

Hoeveel kost het?

Het aanvragen van een overlijdensakte is gratis

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.

 

Welke stappen zijn er?

Doe je aanvraag online

Vraag je akte online aan. Nadat je aanvraag is verwerkt, krijg je een mail met een link naar de geboorteakte.

Vraag je de akte aan voor jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgen(o)ot(e) of grootouders, dan krijg je onmiddellijk de link.

Vraag je de akte aan voor iemand anders? Burgerzaken bekijkt of je recht hebt op de akte en houdt je verder op de hoogte.

Heb je geen computer of internet? Kom zonder afspraak naar de doe-het-zelfbalie in het Stadskantoor. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag. Vergeet je identiteitskaart/verblijfskaart en pincode niet!  

Doe je aanvraag aan het loket

Doe je aanvraag per brief

Je stuurt je brief naar Dienst Burgerzaken – Overlijden
p/a Stadhuis
Botermarkt 1
9000 Gent

Je krijgt de akte thuis toegestuurd binnen 4 werkdagen na ontvangst van je brief.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een overlijdensakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Ik heb een overlijdensakte nodig voor het buitenland. Wat zijn de mogelijkheden?
Informeer eerst bij de instantie die de overlijdensakte nodig heeft welk soort overlijdensakte je moet bezorgen:

  • Een overlijdensakte die in het Nederlands is opgesteld.
  • Een internationale overlijdensakte. Dat is geen vertaling van het origineel, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.
  • De vertaling van de originele overlijdensakte. Dat is een letterlijke vertaling van de akte.
  • Moet je de overlijdensakte aan een overheid van een ander land van de Europese Unie afgeven, dan volstaat een vertaaldocument. Je vraagt het via mail of telefonisch aan bij Burgerzaken – Overlijden.
  • Aanvaardt de buitenlandse overheid het vertaaldocument niet of heb je de overlijdensakte nodig voor een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In het Nationaal Register tolken en vertalers vind je een beëdigd vertaler.
 

Gelijkaardige producten