Overlijdensaangifte

Wanneer iemand overlijdt, moet dit overlijden geregistreerd worden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Je geeft een overlijden zo snel mogelijk na de vaststelling van het overlijden aan. Een geneesheer stelt het overlijden vast.  De aangifte wordt in vele gevallen door de begrafenisondernemer gedaan.

 

Wat zijn de voorwaarden?

Je kunt enkel personen die in Gent zijn overleden aangeven bij het Loket Overlijden in AC Zuid.

Hoeveel kost het?

Een overlijdensaangifte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Bij de aangifte van het overlijden leg je de volgende documenten voor:

 • het attest van overlijden. de geneesheer die het overlijden vaststelde , maakt dit attest op.
 • de identiteitskaart van de overledene
 • de identiteitskaart van de aangever
 • het rijbewijs van de overledene

Niet-inwoners van Gent
Je  zorgt ook nog voor een attest van  laatste wilsbeschikking. Het  gemeentebestuur van je laatste woonplaats levert dit attest af.

Begravingen buiten Gent
Je zorgt ook nog voor een 'toelating tot begraven'.  Het gemeentebestuur van de plaats waar de begraafplaats gelegen is, levert deze toelating af.

Een verdacht, gewelddadig overlijden of een overlijden waarvan de oorzaak niet kan worden vastgesteld
Je zorgt ook nog voor

 • het proces-verbaal van een officier van de politie;
 • de toelating tot crematie van de procureur des Konings.

 

Welke stappen zijn er?

Er zijn 2 mogelijkheden:

Je bent een begrafenisondernemer:

 • Je doet de de aangifte online
 • Je moet je wel eerst laten registreren bij het Loket Overlijden. Je mailt overlijdens@stad.gent en je vermeldt de firmanaam, het ondernemingsnummer en de rijksregisternummers van de personen die in naam van de firma  aangifte zullen doen.

Je bent een particulier:

Doe je zelf aangifte, dan kom je naar het loket. Je moet wel een afspraak maken.
 

 

 

Zijn er uitzonderingen?

De overlijdensaangifte van een doodgeboren kind

Er zijn 3 mogelijkheden

 • De aangifte van een doodgeboren kind is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen
 • Duurde de zwangerschap tussen 140 en 179 dagen, dan kan een aangifte gebeuren. Dat is geen verplichting.
 • Duurde de zwangerschap minder dan 140 dagen, dan is een aangifte niet mogelijk

 

Veelgestelde vragen

Welke instanties of personen moet ik op de hoogte brengen van een overlijden?

Bank, notaris, verzekeringsmaatschappij, ziekenfonds, pensioendienst, belastingen, huiseigenaar, watermaatschappij, telecomprovider, leverancier van gas en elektriciteit, …

Gelijkaardige producten