Aangifte van een levenloos geboren kind

Als een kindje kort voor of na de geboorte overlijdt, moet je, zoals bij elk overlijden, hiervan een aangifte doen.

Inhoud

Waar gaat het over?

De aangifte van een doodgeboren kindje is verplicht vanaf een zwangerschapsduur van 180 dagen (26 weken of 6 maanden). Op verzoek van de ouders kan dit ook bij een zwangerschapsduur tussen 140 en 179 dagen.

Afhankelijk van de duur van de zwangerschap kan een levenloos geboren kindje ook een familienaam of voornaam krijgen.

Wat zijn de voorwaarden?

De aangifte van een levenloos geboren kind moet gebeuren door de ouders of door de begrafenisondernemer, de naamgeving kan door de ouders of via de sociale dienst van de materniteit meegegeven worden.

  • Duurde de zwangerschap langer dan 180 dagen, dan kan het kindje een familienaam krijgen.
  • Duurde de zwangerschap tussen 140 en 179 dagen, dan kan het kindje een voornaam krijgen.

De arts vermeldt in beide gevallen de duur van de zwangerschap in dagen op de vaststelling van overlijden.

Er is geen regeling voor zwangerschappen die minder dan 140 dagen hebben geduurd.

Hoeveel kosten de aangifte en naamgeving?

Niets, de aangifte en naamgeving van een levenloos geboren kind zijn gratis.

Wat heb ik nodig?

Overlijdensattest van het levenloos geboren kind en een medisch attest (voor het medisch attest zijn geen voorwaarden bepaald).

Welke stappen zijn er?

Doe de aangifte en naamgeving bij het Loket Overlijden. De akte wordt vervolgens ingeschreven in het register van de akten van overlijden.

Je kunt nadien altijd nog een uittreksel of afschrift van de akte opvragen:

  • Online
  • Maak een afspraak bij Loket Uittreksels in AC Zuid of bij een dienstencentrum. Beng je identiteitskaart/verblijfskaart mee en een volmacht en kopie van de ID van de betrokkene als je het document voor iemand anders opvraagt.
    Omwille van de coronamaatregelen kun je tijdelijk niet naar het loket komen.
  • Per brief naar Dienst Burgerzaken – Loket Uittreksels, p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Hulp nodig bij het maken van je afspraak? Bel naar Gentinfo op 09 210 10 10.

Veelgestelde vragen

Kan de foetus begraven of gecremeerd worden?

Ja, indien de ouders dit wensen kan de foetus wel begraven of gecremeerd worden, ongeacht de duur van de zwangerschap.

 

Gelijkaardige producten

Een overlijden aangeven