Huwelijksakte aanvragen

Heb je een huwelijksakte of internationale huwelijksakte nodig? Doe je aanvraag meteen online.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon. De huwelijksakte wordt bewaard in de gemeente waar je in het huwelijk treedt.

Je kunt een huwelijksakte of een internationale huwelijksakte aanvragen voor jezelf of iemand anders. Een internationale huwelijksakte is geen vertaling, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.

Wat zijn de voorwaarden?

Om een een huwelijksakte aan te kunnen vragen moet je in België gehuwd zijn.

Ben je in het buitenland gehuwd en heb je je huwelijksakte laten overschrijven bij de Burgerlijke Stand, dan kun je die ook aanvragen.

Hoeveel kost het?

Een huwelijksakte is gratis.

Wat heb ik nodig?

Je hebt je identiteitskaart of verblijfskaart nodig.

Welke stappen zijn er?

Doe je aanvraag online
Eens je aanvraag verwerkt is, krijg je een mail met een link naar het attest.

  • Doe je aanvraag meteen .

Je kunt dit attest ook downloaden:

Heb je geen computer of internet?

  • Kom zonder afspraak naar de doe-het-zelfbalie aan het GentinfoPunt in AC Zuid. Daar staan computers ter beschikking en kun je zelf aan de slag.

Vergeet je identiteitskaart en pincode niet!

Doe je aanvraag per brief 
Je stuurt je brief naar Dienst Burgerzaken - Huwen

p/a Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent

Je krijgt het attest thuis toegestuurd binnen 4 werkdagen na ontvangst van je brief.

Wanneer ontvang je de akte?

Je ontvangt de akte onmiddellijk als je de akte aanvraagt voor:

  • jezelf of een familielid in rechte lijn, bijvoorbeeld je kinderen, kleinkinderen, echtgeno(o)t(e), ouders, grootouders
  • andere persoon en je hebt een volmacht van die andere persoon

Heb je geen volmacht, dan bekijkt de Dienst Burgerzaken of je recht hebt op de huwelijksakte.

Veelgestelde vragen

Kan ik als niet-Belg online een huwelijksakte aanvragen?

Ja. Je hebt wel een elektronische verblijfskaart nodig.

Kan ik een vertaling krijgen van een huwelijksakte?

De Dienst Burgerzaken kan je bij je huwelijksakte een vertaaldocument geven. Dat kan wanneer je je huwelijksakte in een ander land van de Europese Unie moet afgeven. Je vraagt het vertaaldocument per mail of telefonisch aan bij Huwen en Samenwonen.

Aanvaard de ontvanger in de andere lidstaat het vertaaldocument niet of heb je bijvoorbeeld je huwelijksakte nodig omdat je wilt huwen in een land van buiten de Europese Unie, dan moet je een beroep doen op een beëdigd vertaler. In de databank Nationaal Register tolken en vertalers kun je een beëdigd vertaler zoeken. 

De Dienst Burgerzaken kan je wel een internationale huwelijksakte bezorgen. Een internationale huwelijksakte is geen vertaling, maar een akte die voorzien is van internationaal overeengekomen codes.

Gelijkaardige producten