Met de woonpremies Energie voor energiebesparende maatregelen maakt u uw renovatie stapsgewijs betaalbaar.

Inhoudstafel

Beschrijving

Wilt u energiezuinig renoveren, dan kunt u rekenen op financiële steun van de Stad Gent.

Het pakket bevat meerdere subsidies voor energiebesparende maatregelen:

 • Subsidie voor het aanbrengen van dakisolatie/ binnenafwerking;
 • Subsidie dakvernieuwing;
 • Subsidie ramen;
 • Subsidie diensten leerwerkplekken OCMW Gent en andere erkende sociale economie projecten;
 • Subsidie gevelisolatie;
 • Subsidie vloerisolatie;
 • Subsidie wand- of vloerverwarming gekoppeld aan een laagtemperatuursysteem;
 • Subsidie warmtepomp/warmtepompboiler;
 • Subsidie zonneboiler;
 • Subsidie hybride warmtepomp.

De Stad biedt Gentenaars ook advies en gratis renovatiebegeleiding aan bij energiezuinige renovaties. Via de Energiecentrale kunt u telefonisch of via e-mail terecht met vragen, en boekt u afspraken voor technisch advies aan huis.

De brochure ‘Woonpremies in Gent’ geeft een overzicht van alle premies om uw woning in Gent energiezuinig, kwalitatief en comfortabel te maken.

Voorwaarden

Deze subsidieregeling geldt voor eigenaars, bewoner-eigenaars, bewoner-huurders, verenigingen van mede-eigenaars, verantwoordelijken van erkende feitelijke verenigingen en personen gemachtigd op te treden als rechtspersoon.

De subsidies zijn van toepassing op bestaande panden bestemd voor huisvesting, panden van erkende verenigingen, gelegen in Gent en woonboten die een vergunning en een adres hebben.

De voorwaarden zijn verschillend per subsidie.

Ze geven telkens aan:

 • hoeveel het maximaal belastbaar inkomen mag bedragen;
 • in welke hoedanigheid u welke premies kan aanvragen;
 • aan welke technische voorwaarden de werken moeten voldoen.

Lees meer over subsidiebedragen en voorwaarden in het reglement.

U vindt hier ook de geïndexeerde inkomens voor 2016 en 2017.

Bedrag

De bedragen hangen af van de soort subsidie en de categorie waartoe u behoort.
Raadpleeg hiervoor het reglement.

Benodigdheden

U voegt bij uw aanvraag offertes, aanslagbiljet van de belastingen van het laatste aanslagjaar, facturen, bijkomende stavingsstukken, foto’s of eventueel andere gevraagde documenten toe.
Bent u huurder, dan vindt u hiernaast het formulier 'Toestemming eigenaar voor huurders'
Voor de online toepassing voegt u een pdf van deze documenten toe.

Hebt u een Mijn Gentprofiel dan volgt u eveneens online de status van uw dossier op ieder moment op. 

Wenst u online te ondertekenen met uw token of elektronische identiteitskaart, hou deze bij de hand.

Uitzonderingen

Voor de subsidies komen niet in aanmerking:

 • Nieuwbouw die moet voldoen aan de normen van de Vlaamse EPB-regelgeving.
 • Vereniging van mede-eigenaars (VME). Eigenaars van een woongelegenheid in een appartementsgebouw kunnen wel een subsidie aanvragen voor werken aan gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw waarbij de factuur op naam van de VME of de syndicus staat. De subsidieaanvraag voor gemeenschappelijke werken kan ingediend worden door elke eigenaar van een woongelegenheid op zich of gebundeld voor meerdere eigenaren door de verantwoordelijke van de VME.
 • De subsidie kan niet gecombineerd worden met deze binnen het “Subsidiereglement voor de renovatie en verfraaiing van handelspanden”goedgekeurd in de Gemeenteraad van 28 april 2014 en het “Subsidiereglement voor renovatieprojecten ten behoeve van de sector creatieve economie in de wijk Rabot-Blaisantvest voor de periode 2014 – 2017” goedgekeurd in de Gemeenteraad van 23 september 2013.
 • De subsidie voor wand- of vloerverwarming, hybride warmtepomp, warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler kan niet gecombineerd worden met het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 22 september 2014. Het subsidiereglement voor de verbetering van de woningkwaliteit ondersteunt werken aan de installaties voor verwarming en warm water, andere dan deze die hier opgesomd worden.

Procedure

Bent u een natuurlijk persoon of vertegenwoordigt u een feitelijke vereniging, dan kan u uw aanvraag doen op één van volgende manieren:

Gemakkelijk en snel: online

 • Maak vooraf uw Mijn Gentprofiel aan. 
 • Vul online het webformulier in (voor pc rechts, voor mobile onderaan deze pagina) en laat u begeleiden naar de invulvelden die u specifiek nodig hebt.
 • Laad ALLE bewijsstukken op.
 • Op het einde krijgt u een bevestiging van uw aanvraag.
 • Hebt u online ondertekend, dan is uw aanvraag doorgestuurd.
 • Hebt u gekozen om niet online te ondertekenen, print dan de pdf met de samenvatting van uw aanvraag af, plaats er uw handtekening op en verzend ze naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1, 9000 Gent.
 • U volgt op elk moment de status van uw dossier op.

 

Klassiek, minder snel en papiervretend

 • Druk het Word-document hiernaast af en vul het in. Of vraag het aan via milieuenklimaat@stad.gent.
 • Voeg ALLE bewijsstukken toe. U zal merken dat het een hele papierbundel wordt, als u meerdere werken liet uitvoeren.
 • Verzend uw volledige aanvraag in een voldoende gefrankeerde enveloppe naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent.

Voor rechtspersonen is er momenteel enkel een Word-document beschikbaar.

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvraag, adviseert het college van burgemeester en schepenen en rapporteert de beslissing aan de aanvrager.

Referenties

Contacten