Mijn VerbouwLening

Sinds 2022 kan je in Gent Mijn VerbouwLening aanvragen. Je kan daarmee tot € 60.000 voor je renovatiewerken lenen aan 2,75% (JKP).

Een vrouw werkt op haar laptop

Simuleer Mijn VerbouwLening

Ontdek wat Mijn VerbouwLening voor jou kan betekenen: experimenteer met de looptijd, maandelijkse aflossing en leenbedrag.

Ga naar de leningsimulator

Wie kan Mijn VerbouwLening aanvragen?

Particuliere eigenaar-bewoners

Je moet voldoen aan inkomensgrenzen op je laatste beschikbare aanslagbiljet:

 • Als alleenstaande zonder personen ten laste mag je inkomen maximaal € 51.990 euro zijn.
 • Als alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste mag je inkomen maximaal € 74.280 zijn. Per bijkomende persoon ten laste mag je inkomen € 4.170 extra zijn.
 • Feitelijk samenwonend, kinderen in co-ouderschap of gezinsleden met een handicap? Bekijk hier waarmee de overheid rekening houdt.

Bovenstaande grenzen zijn geldig voor aanvragen vanaf 1 januari 2024.

Verenigingen van mede-eigenaars (VME)

Het maximale leningsbedrag is € 60.000 voor het gebouw, aangevuld met € 25.000 per appartement/wooneenheid.
Naast particuliere eigenaar-bewoners en VME’s kunnen ook andere doelgroepen gebruikmaken van Mijn VerbouwLening:

Verhuurders

Zowel particuliere verhuurders als via een sociaal verhuurkantoor. Vraag informatie via het Verhuurderspunt van de Stad Gent.

Niet-commercële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bv. vzw's)

Lees alle details op de website van de Vlaamse Overheid

Voor welke gebouwen?

Is je woning of appartement minstens 15 jaar oud? Dan kan je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor alle categorieën van renovatiewerken.

 • Als je enkel wil lenen voor hernieuwbare energie (zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler of zonnepanelen), dan mag je woning recenter zijn. Je woning moet wel:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet.
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend en de EPB-vereisten zijn in orde.
 • Als je wil lenen voor de afbraak en heropbouw van je woning, kom je niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

Lees de recentste details en voorwaarden op de website van de Vlaamse Overheid

Voor welke werken?

Te ontlenen bedrag, rentevoet en afbetalingstermijn

 • Bedrag
  • Je kan tot maximaal € 60.000 lenen voor de renovatie van je woning of appartement.
  • Verenigingen van mede-eigenaars kunnen naast het basisbedrag van € 60.000 ook nog € 25.000 per appartement lenen.
 • Rentevoet
  • De rentevoet bedraagt 2,75% voor aanvragen vanaf 24 februari 2024. Dat is nog altijd 3% voordeliger dan bij de bank.
   • Bij aanvragen van 1 februari 2023 tot en met 23 februari 2024, is de rentevoet 2,25%.
   • Bij aanvragen vóór 1 februari 2023, is de rentevoet 0%.
   • De rentevoet voor nieuwe aanvragen kan jaarlijks veranderen, maar enkel als de wettelijke rente boven de 3% stijgt. Die aanpassing is enkel voor nieuwe leningen, niet voor leningen die al lopen.
  • De rentevoet blijft dezelfde tijdens de volledige afbetalingstermijn van je lening.
  • Er zijn geen dossierkosten verbonden aan de lening.
 • Maximale afbetalingstermijn
  • Je kan de lening afbetalen in maximaal 25 jaar.
  • In overeenkomst met De Energiecentrale kan je kiezen voor een kortere afbetalingstermijn.
 • Heropname
  • De lening is op te nemen in maximaal 6 schijven.
  • Werken spreiden kan.
  • De uiterste opnamedatum van de laatste schijf is 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst.
 • Heb je al een energielening lopen? 
  • Het geleend bedrag voor de vroegere Vlaamse energielening wordt afgetrokken van je maximale bedrag (€ 60.000) van Mijn VerbouwLening.

Per categorie van werken is er een maximaal ontleenbedrag voorzien, de details vind je terug op vlaanderen.be.

Hoe aanvragen?

Mijn VerbouwLening vraag je digitaal aan via Mijn VerbouwLoket. Een overzicht van alle voorwaarden, en de werken die in aanmerking komen, vind je hoger op deze pagina.

Om Mijn VerbouwLening aan te vragen moet je een aantal documenten toevoegen, lees hier welke documenten en waar je ze kan vindenZorg dat je bij je aanvraag alle nodige en juiste documenten hebt toegevoegd. Bij niet volledige dossiers kan de doorlooptijd sterk oplopen.

Na de aanvraag

Elk ingediend dossier wordt eerst gecontroleerd op volledigheid. We contacteren je als er documenten ontbreken.

Opgelet: door het succes van Mijn VerbouwLening kan de wachttijd tot de beslissing en uitbetaling van je leenbedrag enkele maanden oplopen. Zorg dat je bij je aanvraag alle nodige en juiste documenten hebt toegevoegd. Bij niet volledige dossiers kan de doorlooptijd sterk oplopen. Start niet met de werken tot je de goedkeuring in handen hebt.

Wat gebeurt er ondertussen? 

 • Technische analyse
  • we bekijken de ingediende offertes 
  • indien nodig maken we een afspraak voor advies aan huis
 • Financiële analyse 
  • we bekijken alle nodige documenten 
  • en stellen een financieel voorstel voor afbetalingstermijn op 
 • Je ontvangt het financieel voorstel + datum beslissing per mail
 • Ten laatste een week na de officiële goedkeuring ontvang je de beslissing op papier
  • we maken een afspraak voor ondertekening
 • De lening begint te lopen bij het indienen van de (eerste) factuur.

Wettelijke vermeldingen

Bekijk alle actuele informatie op vlaanderen.be.

Let op, geld lenen kost ook geld.

*JKP of jaarlijks kostenpercentage is een indicator die je een duidelijk beeld geeft van wat de gevraagde lening in totaal zal kosten en waarmee je dus offertes van verschillende kredietgevers kan vergelijken. Bij Mijn VerbouwLening is het JKP hetzelfde als de rente, omdat er geen bijkomende kosten zijn.

Kredietvorm van Mijn VerbouwLening: lening op afbetaling.

Representatief voorbeeld voor een lening op afbetaling voor de financiering van renovatiewerken, geldig tot het voorjaar van 2025:

 • Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 2,75%
 • vaste debetrentevoet van 2,75%
 • geen bijkomende kosten
 • kredietbedrag: € 35.000
 • duur: 240 maanden
 • 240 vaste maandaflossingen van € 189,17 (laatste aflossing € 202,04)
 • totaal te betalen rente: € 10.400,78
 • totaal te betalen bedrag: € 45.400,78

Mijn VerbouwLening is een krediet op afbetaling verstrekt door de EVA vzw REGent (ondernemingsnummer 0895.509.839) in opdracht van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap. De EVA vzw REGent is een door de FSMA erkend sociaal kredietgever (erkeninngsnr. 211832).