Mijn VerbouwLening vlot aanvragen

Om Mijn VerbouwLening vlot aan te vragen moet je een aantal documenten verzamelen. Lees hier welke documenten en waar je ze kan vinden.

Opgelet: door het succes van Mijn VerbouwLening kan de wachttijd tot de beslissing en uitbetaling van je leenbedrag enkele maanden oplopen. Start niet met de werken tot je het budget in handen hebt.

Welke documenten heb je nodig als aanvrager?

Kopie identiteitskaart(en) van ontlener en mede-ontlener (voor- en achterkant)

Offertes: kopie gedetailleerde offerte(s) van de uit te voeren werken (in het Nederlands opgesteld) met vermelding van:

 • gebruikte materialen of type toestel
 • oppervlakte isolatiewerken (m²)
 • isolatiewaarde van de gebruikte materialen (U-waarde en/of R-waarde)
 • kostprijs per rubriek

Inkomen:

 • kopie loonfiches of attest uitkering(en) van de ontlener en mede-ontlener van de laatste 3 maanden
 • indien zelfstandig: kopie jaarrekeningen van de laatste 3 jaar
 • indien eigenaar-bewoner: kopie meest recente aanslagbiljet

Andere documenten:

 • bewijs gezinssamenstelling: online via Dienst Burgerzaken
 • kopie akte woning 
 • kopie EPC-attest van de woning indien beschikbaar: papieren document, of in sommige gevallen gekoppeld aan je woningpas
 • laatste eindafrekening elektriciteit en gas indien beschikbaar, deze kan je opvragen bij je leverancier
 • huurbelofte van het Sociaal Verhuurkantoor Gent als je je woning na de renovatie via deze instantie wil verhuren aan kwetsbare Gentenaars 

Welke documenten van je borgsteller moet je toevoegen?

Het sjabloon van borgstelling: download het formulier en laat het invullen door de borgsteller.

Kopie identiteitskaart(en) van de borgsteller (voor-en achterkant)

Inkomen borgsteller:

 • kopie loonfiches of attest uitkering(en) van de borgsteller van de laatste 3 maanden
 • indien de borgsteller zelfstandige is: kopie jaarrekeningen van de laatste 3 jaar

Bewijs gezinssamenstelling aanvragen kan via Dienst Bevolking/Burgerzaken, in Gent kan dat online.