Subsidie voor restauratie waardevolle gebouwen

Heb je plannen om de gevel van je woning in oorspronkelijke staat te restaureren? Dan kan je hiervoor bij de Stad een subsidie aanvragen.

De Stad wil bijdragen aan de restauratie van waardevol bouwkundig Gents patrimonium. Niet als monument beschermde waardevolle gebouwen dragen vaak bij aan het architecturale beeld van de stad, dankzij hun bijzondere vormgeving en gedetailleerde uitwerking. Met deze subsidie kunnen de gevels en bedaking van deze panden worden gerestaureerd en terug hun oorspronkelijk uitzicht krijgen.

De Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg bekijkt samen met jou de mogelijkheden. We geven je advies en begeleiden de werken. Zo bewaken en versterken we het historische karakter van Gent.

Let op: de werken mogen nog niet opgestart zijn. Het moet bovendien gaan om een totaalproject.

Een tip: bespreek vooraf je voorstel met de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg!