Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg - Monumentenzorg - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Bouwkundig erfgoed
Team Monumentenzorg van de Stad Gent draagt zorg voor het bouwkundig erfgoed in Gent. We waken over het behoud van de erfgoedwaarden bij restauraties en renovaties van het bouwkundig patrimonium in de stad. 

Advies en inventarisatie
Wij geven advies bij restauratiedossiers en aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning. Gebouwen en stadsdelen die erfgoedwaarden vertegenwoordigen worden ook geïnventariseerd. 

Premies en subsidies
Team Monumentenzorg adviseert de aanvragen voor een premie voor restauratie van waardevolle niet-beschermde gebouwen en door Stad Gent gesubsidieerde restauraties van beschermde monumenten.
Ook adviseren we de aanvragen voor gesubsidieerde restauraties van grafmonumenten en subsidies voor peter/meterschap van een grafmonument op het Gentse grondgebied.

Sensibilisering
Team Monumentenzorg streeft ernaar de belanghebbenden en geïnteresseerden te informeren over het erfgoed op het Gentse grondgebied. We organiseren voorjaarslezingen en coördineren het stadsprogramma voor de jaarlijkse Open Monumentendag.
 
Mira Van Olmen, directeur dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
 

Locatie