Sub­si­die­re­gle­ment voor de restauratie van niet als monument beschermde waardevolle gebouwen

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 14 december 2020
Datum van bekendmaking
donderdag 17 december 2020

Beschrijving

De Stad wil bijdragen aan de restauratie van waardevol bouwkundig patrimonium in de stad. De waardevolle, niet als monument beschermde gebouwen dragen, dankzij hun vaak bijzondere vormgeving en gedetailleerde uitwerking bij aan het architecturale beeld van de stad. Met deze subsidies kunnen de gevels en bedaking van deze panden worden gerestaureerd en terug hun oorspronkelijk uitzicht krijgen.