Subsidie verwijdering asbesthoudende leidingisolatie

Met deze subsidie kan je tot 50% terugbetaald krijgen voor het verwijderen van asbest rond je leidingen.

Waarover gaat het?

In veel huizen, gebouwd vóór 2001, werd asbest gebruikt om onder andere warmwaterleidingen te isoleren. Omdat asbestvezels heel slecht zijn voor je gezondheid, doe je er goed aan om je huis asbestvrij te maken. Daarom kan je nu bij de Stad Gent een subsidie aanvragen om het asbest te laten verwijderen. Zo kan je tot 50% van de kostprijs terugbetaald krijgen: max. 4.000 euro voor gezinswoningen en max. 6.000 euro voor appartementsgebouwen. Je project verloopt in twee stappen:

 1. Onderzoek ter plaatse door een asbestdeskundige aangesteld door de Stad Gent.
 2. Verwijderen van het asbest rond je leidingen door een erkende aannemer aangesteld door de Stad Gent.

Je krijgt een subsidie zolang het voorziene budget beschikbaar is. Veel Gentenaars hebben de subsidie afgelopen jaar ontdekt. Heb je interesse? Doe het nu. 

Wat zijn de voorwaarden?

Stap 1: Onderzoek

 • Per eengezinswoning of appartementsgebouw krijg je één subsidie.
 • Er is zo goed als zeker asbest aanwezig rond je leidingen.
 • De asbestdeskundige aangesteld door de Stad doet de controle.
 • Er is nog voldoende budget.

In sommige gevallen is stap 1 niet van toepassing.

Stap 2: Verwijdering

 • Per eengezinswoning of appartementsgebouw krijg je één subsidie.
 • Het rapport van de asbestdeskundige (stap 1) bevestigt de aanwezigheid van asbest.
 • Je ondertekent de offerte van de erkende asbestverwijderaar, aangesteld door de Stad.
 • Er is nog voldoende budget.

Hoeveel subsidie krijg je?

Stap 1: Tot 250 euro voor de controle. Je krijgt een analyserapport.

Stap 2: Tot 4.000 euro voor een gezinswoning en tot 6.000 euro voor een appartementsgebouw.

Wat heb je nodig om de aanvraag voor het onderzoek te doen?

 • Een foto van de vermoedelijke asbesthoudende leidingisolatie.
 • Andere relevante bijlagen zoals een bestaand analyserapport van je leidingisolatie.
 • Een toestemming van de eigenaar als je huurder bent.

 

Hoe verloopt de procedure?

Stap 1: aanvraag subsidie onderzoek

Hoe?
Vul het online aanvraagformulier in bovenaan deze pagina.

 • Laad de bijlagen op.
 • Ondertekenen via een elektronische identiteitskaart, itsme of een token.
 • Je aanvraag is klaar voor behandeling.

Liever op papier?

 • Download het aanvraagformulier, druk af en vul in. Of vraag het aan bij de Dienst Milieu en Klimaat via asbestverwijdering@stad.gent
 • Voeg de bijlagen toe. 
 • Verzend je aanvraag per post naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de Dienst Milieu en Klimaat, Botermarkt 1 te 9000 Gent. 

De Dienst Milieu en Klimaat beoordeelt de aanvragen in chronologische volgorde. Het college van burgemeester een schepenen neemt de beslissing.

Stappenplan onderzoek door asbestdeskundige

1. Na goedkeuring door het college en ontvangst van de offerte van de asbestdeskundige heb je de keuze tussen:

 • Een ‘Desk study’: je hebt al een ouder asbestrapport. De deskundige gaat na of het bestaande rapport voldoende gegevens bevat om direct over te gaan tot verwijdering van het asbest (Stap 2).
 • Een onderzoek van asbest rond je leidingen ter plaatse.
 • Een onderzoek van asbest rond je leidingen én een inventaris van al het zichtbaar asbest in je woning, je ontvangt een asbestattest.

Op basis van je keuze ontvang je een offerte van de asbestdeskundige.

2. Na ondertekening van de offerte komt de asbestdeskundige, ingeval van een onderzoek ter plaatse, bij je thuis en stelt vast of er asbestgeïsoleerde leidingen aanwezig zijn.

3. Neen? Dan heb je geluk en eindigt je traject hier.

4. Ja, er zijn asbestvezels gevonden in het isolatiemateriaal rondom je leidingen. Dan kan je dit asbest laten verwijderen door een erkende aannemer via Stad Gent.

Uitbetaling

Na de uitvoering betaalt de Stad tot 250 euro aan de asbestdeskundige. Eventueel betaal jij het restbedrag zoals vermeld in de offerte.

Stap 2: Verwijderen van asbest

De verdere opvolging voor het verwijderen van het asbest krijg je via mail.

Regelgeving

Subsidiereglement voor deelname aan het project “Groepsverwijdering asbesthoudende leidingisolatie”

Subsidie verwijdering asbesthoudende leidingisolatie