Sub­si­die­re­gle­ment voor deelname aan het project “Groeps­ver­wij­de­ring asbesthoudende lei­din­g­iso­la­tie”

Orgaan van goedkeuring
Gemeenteraad
Datum van goedkeuring
maandag 25 september 2023
Datum van bekendmaking
woensdag 27 september 2023

Beschrijving

In het Vlaams Actieplan asbestafbouw, waarbij Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig moet gemaakt worden, voorziet de OVAM projectsubsidies rond “groepsverwijdering” voor lokale besturen.

Met deze subsidies zal Stad Gent een project uitvoeren rond de verwijdering van asbesthoudende leidingisolatie in een hermetische zone. Andere asbesttoepassingen, zoals dakbedekking of vloerbekleding, maken geen deel uit van dit project.

De Stad wil haar burgers maximaal ontzorgen, zowel om deel te nemen aan het project als om de werken uit te voeren. Daarom bestaat de subsidie uit 2 delen:

  • Stap 1: Nagaan of er asbest aanwezig is waarna er vervolgens een offerte wordt opgemaakt voor de verwijdering.
  • Stap 2: Het uitvoeren van de verwijderingswerken.

Voor beide stappen wordt in een subsidie voorzien om tegemoet te komen aan de kosten.