De aanpassingen die in de nabije toekomst op het programma staan.

Stap voor stap werkt de Stad aan de opwaardering van het Citadelpark. Een aantal plannen zijn nog toekomstmuziek. Wat al concreet is, geven we u mee op deze pagina.

Opfleuren van de betonnen vloerplaat van hal 6

Dit voorjaar werd de betonnen vloerplaat onder handen genomen die ligt waar ooit hal 6 stond. Voorlopig wordt deze plaat nog gebruikt voor het laad- en losverkeer voor het ICC en de floraliënhal. Op termijn is het de bedoeling dat de leveringen aan de voorzijde van het ICC gebeuren en de betonplaat verdwijnt.

In tussentijd fleuren kleine ingrepen de plek op. De rand van de vloerplaat is uitgebroken en verfraaid met een boord van gras en kleurrijke planten. Er zijn ook enkele zitplekken. De betonvloerplaten werden weggenomen in een onregelmatig patroon alsof het park stap voor stap de vloerplaat inneemt, zoals u kan zien op de foto hiernaast.

Restauratie van ICC en Floraliënhal

Vanaf 2018 tot 2023 werkt de Stad samen met sogent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf, verder aan de renovatie van het ICC en de Floraliënhal. Het ICC ondergaat een grondige vernieuwing en een aantal ruimtes worden herschikt. In de 'Casinoruimte' van de floraliënhal komen multifunctionele zalen. Er komt een nieuwe logistieke route voor de volledige gebouwencluster. Gourmet Invent, de huiscateraar van het ICC, zal zijn activiteiten in het gebouw verplaatsen, zodat hij optimaal kan aansluiten op deze nieuwe route. Zo zullen er nog minder auto's en vrachtwagens door het park moeten rijden. Ook de sloop van de Azaleahal staat op de planning. Nadien behoort de vrijgekomen ruimte terug toe aan het park. Tot slot zal de Stad de gevels van de Floraliënhal vrijmaken en restaureren.

Aanpak zaal Kuipke

Het kuipke is vooral bekend door de organisatie van de 6-daagse wielwedstrijd in Gent. In de loop van 2018 krijgt de zaal een rook- en warmteafvoer installatie. De werken zullen nauwelijks zichtbaar zijn voor de buurt.

Een nieuwe start voor de Kiosk

Het burgerinitiatief 'Gebruik de kiosk in het Citadelpark' was één van de winnaars van het burgerbudget. Dit burgerinitiatief wil de kiosk op korte termijn een culturele invulling geven en mensen aansporen om naar het Citadelpark te komen door o.a. muzikale en andere culturele interventies.

In de loop van 2018 wordt de subsidieaanvraag voor de renovatie van de Kiosk ingediend.

Van dierenasiel naar parkcafé

Momenteel loopt er een studie over de staat van het gebouw van het dierenasiel en de mogelijkheden voor een toekomstige invulling en exploitatie. Eind 2018 staat de verhuis van het dierenasiel gepland. Aansluitend start de Stad met de renovatie van het gebouw. Het dierenasiel krijgt na de renovatie een nieuwe functie: een parkcafé met publiek sanitair en een speeltuin.

Nieuwe paden

Het verminderen van de verharding van het park is één van de eerste zaken die de Stad wil aanpakken. Verder moet het onderscheid tussen hoofdpaden (circuit walk) en wandelpaden groter en duidelijker zijn. In een eerste fase werkt de Stad aan de heraanleg van het fiets- en wandelpad tussen de Kunstlaan en de erekoer, inclusief de aanpak van de verlichting. Deze werken starten in de loop van 2019.

Wat er eerder al gebeurde in het Citadelpark, lees je op deze pagina.