182 concrete acties om van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te maken.

14 speerpunten

 1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren
 2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting
 3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren
 4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad
 5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk
 6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom
 7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in armoede
 8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden
 9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd
 10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren
 11. Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en woonomgeving
 12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap
 13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren
 14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme

182 concrete acties

Het plan bevat maar liefst 182 concrete acties.

Bekijk het actieplanmet alle 182 acties Volg het van nabij op en doe meeop de website jongenwijs.gent