wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek header

Wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek (in opmaak)

Zoeken naar een samenhang tussen bestaande en toekomstige projecten met een meerwaarde voor de bewoners

Samen plannen voor een beter Moscou-Vogelhoek

Moscou-Vogelhoek ligt tussen de bruisende Brusselsesteenweg en de gemeentegrenzen van Melle en Merelbeke. Typerend voor deze wijk is de grote aanwezigheid van spoorwegen en loodsen van de NMBS. Het wijkpark ‘De Porre’ is bij iedereen gekend en vormt een populaire ontmoetingsplek. Moscou-Vogelhoek is een wijk met een boeiend verleden en daar kunnen de bewoners die er geboren en getogen zijn, heel wat over vertellen. De laatste jaren komen jonge gezinnen er ook graag wonen. Groene ruimte vind je dan weer iets meer in de deelbuurt Vogelhoek, waar kinderen spelen op de ‘weide’.

De Stad Gent maakt voor de wijk een wijkstructuurschets op. Met dat plan willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. We gaan daarbij steeds op zoek naar de meerwaarde voor de bestaande bewoners en gebruikers van de wijk.

We verzamelden al heel wat reacties uit de wijk. Op basis daarvan maakten we vier inspiratiebeelden.

Vier toekomstbeelden voor een betere wijk

De vier tekeningen zijn simulaties van hoe deze plekken er in de toekomst zouden kunnen uit zien. Ze zijn gebaseerd op ideeën van wijkbewoners. Samen vormen ze de basis voor de opmaak van de wijkstructuurschets.

tijdslijn

De vier toekomstbeelden en andere interessante plekken vanuit een helikopter

Download de overzichtskaart PDF (3.79 MB)

Wat is een wijkstructuurschets?

Een wijkstructuurschets toont hoe jouw wijk zich in de toekomst kan ontwikkelen: wat zijn de beste plaatsen voor nieuwe voorzieningen, voor meer groen, voor veilige fiets- en voetgangersverbindingen, waar is ruimte voor nieuwe woningen? Kortom: hoe kan jouw wijk in de toekomst een aangename plek zijn om te leven? Vlot bereikbaar voor iedereen. Gezonder en gezelliger.

Bekijk het filmpje

Waarom een wijkstructuurschets voor Moscou-Vogelhoek?

De opmaak van wijkstructuurschetsen is een actie die volgt uit de structuurvisie 'Ruimte voor Gent', die sinds 22 augustus 2018 van kracht is. Dit strategisch beleidsplan zet de ruimtelijke krachtlijnen uit voor 2030 en daarna. Hoe zullen we in de toekomst wonen, werken, ons verplaatsen, ontspannen, omgaan met de klimaatverandering? Een wijkstructuurschets vertaalt de ambities van Ruimte voor Gent op maat van de wijk en dit samen met de bewoners, werknemers, bezoekers, … van die wijk.

Stap voor stap naar een betere wijk

tijdslijn

Stap voor stap naar een beter wijk

verkennen

ontwerpen

verdiepen

ontwerpen en aftoetsen

informeren

inspireren

Lees meer over de wijkstructuurschets Moscou-Vogelhoek