Mobiele zorgwoning

Een mobiele zorgwoning is een tijdelijke, mobiele containerwoning, die makkelijk in een tuin geïnstalleerd kan worden.

Inhoud

Waar gaat het over?

Een mobiele zorgwoning is een tijdelijke, losstaande en mobiele wooneenheid, die makkelijk in een tuin geïnstalleerd kan worden. Zorgbehoevenden kunnen zo vlakbij hun mantelzorger wonen, of omgekeerd. De woning kan worden aangepast aan de specifieke zorgbehoefte en is rolstoeltoegankelijk. 
 
De voordelen:

 • Mantelzorger en zorgbehoevende wonen vlakbij elkaar.
 • Mantelzorger en zorgbehoevende behouden elk hun privacy.
 • Mantelzorger en zorgbehoevende worden fiscaal als afzonderlijke personen gezien waardoor er geen invloed is op sociale premies en uitkeringen
 • De woning is kant-en-klaar en kan op één dag geïnstalleerd en weer verhuisd worden.  
 • Er zijn geen verbouwingen nodig.
 • De woning is energiezuinig, kwalitatief en duurzaam. 
 • De woning wordt aangeboden door private firma’s en kan worden gehuurd of aangekocht.  


Voor wie: 

 • Ofwel max. 2 personen, waarvan min. 1 van 65 jaar of ouder
 • Ofwel max. 2 personen, waarvan min. 1 hulpbehoevend is:
 • een persoon met een handicap
 • een persoon met nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven
 • een persoon die in aanmerking komt voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een basis ondersteuningsbudget

Zowel de zorgvrager als de mantelzorger kan in de mobiele zorgwoning wonen. 

Wat zijn de voorwaarden?

 • Je plaatst de zorgwoning op hetzelfde perceel geplaatst als de hoofdwooneenheid binnen een straal van 30m.
 • Je plaatst de zorgwoning (al dan niet vrijstaand) in de zijtuin of de achtertuin. 
 • De zorgwoning is maximaal 50m² groot en 3,5m hoog.
 • Je deelt de nutsvoorzieningen en waterafvoer met de hoofdwooneenheid.
 • Je legt geen bijkomende verharding aan, met uitzondering van een strikt noodzakelijke toegang tot de mobiele zorgwoning. 
 • De plaatsing is tijdelijk voor een maximale totale duur van drie jaar. De duur kan met een nieuwe melding slechts één keer verlengd worden met een aanvullende periode van maximaal drie jaar. 
 • Binnen drie maanden na het beëindigen van de zorgsituatie, verwijder je de verplaatsbare constructie.

Wat verandert er fiscaal en financieel? 
De melding of vergunning zorgt er voor dat de Dienst Burgerzaken je apart inschrijft in het bevolkingsregister.
Als je als alleenstaande bewoner een vervangingsinkomen ontvangt, zal je daardoor niet als samenwonend worden aanzien met de bewoners van het andere woongedeelte. En behoud je je volledige uitkering als alleenstaande.


 

Wat als de zorgsituatie eindigt?

Komt er een einde aan de zorgsituatie? Dan dien je een melding in bij de Stad Gent, waarbij je kiest voor het beëindigen van de zorgfunctie.

Dit doe je digitaal via het omgevingsloket.

Wil je verhuren?

Als bewoner van de hoofdwooneenheid kan je de bewoning van het ondergeschikte gedeelte verhuren of kosteloos aanbieden.
Wil je verhuren, stel dan een huurcontract op. Daarin verwerk je alle voorwaarden, rechten en plichten voor jou en je huurder. Je kan ook een modelhuurcontract gebruiken. 

Welke stappen zijn er?

Wat is de procedure?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan is een melding voldoende. Een melding gebeurt digitaal via het omgevingsloket. 
Van zodra je aan één voorwaarde niet voldoet, moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Deze aanvraag verloopt eveneens via het omgevingsloket.  

Meer informatie?

Dienst Wonen

Dienst Stedenbouw

 

Zijn er uitzonderingen?

Iedereen die interesse heeft in de mobiele zorgwoning en aan de voorwaarden voldoet, kan de aanvraag voor een mobiele zorgwoning doen.