Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning - Openingsuren en adressen

Contactgegevens

Extra informatie

Voor alle stedenbouwkundige inlichtingen of stedenbouwkundige vragen (bouwen, verbouwen, stedenbouwkundige voorschriften, verkavelingen, meldingen, ruimtelijke uitvoeringsplannen…) kun je terecht bij de Balie Bouwen of op één mailadres: bouwen@stad.gent of via deze pagina.

De Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning voert volgende taken uit:
•    Verstrekken van stedenbouwkundige inlichtingen
•    Begeleiden en beoordelen aanvragen voor omgevingsvergunningen
•    Opmaken van stedenbouwkundige uittreksels (voor particulieren, notarissen en vastgoedmakelaars): dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en een uittreksel uit het vergunningenregister
•    Actualiseren en beheren van het plannenregister en het register onbebouwde percelen
•    Opmaken en opvolgen van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
•    Opvolgen van de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent
•    Stedenbouwkundige aspecten van de strategische ruimtelijke projecten
•    Opmaak en begeleiding van de wijkstructuurschetsen
•    Ontwerpend onderzoek voor nieuwe ruimtelijke projecten
•    Stedenbouwkundig ontwerp van het openbaar domein en straatmeubilair
•    Advies verlenen over stedenbouwkundige aspecten van projecten van andere overheden
•    Communiceren over het stedenbouwkundig beleid
 

Bereikbaarheid


 

Locatie