Jobteam Gent

Jobteam Gent

Jobteam Gent is een mobiel arbeidsteam dat Gentenaars in een kwetsbare positie op weg helpt naar werk.

Jobteam Gent ging begin 2020 van start en begeleidt inactieve, kwetsbare werkzoekenden. In het Jobteam werken begeleiders uit 10 verschillende organisaties samen:

 • Stad Gent
 • OCMW Gent
 • Vzw Jes
 • Vzw Jong
 • Vzw Compaan
 • Vzw Groep Intro
 • Vzw Weerwerk
 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Vzw De Sloep
 • De Stap – Leerwinkel Oost-Vlaanderen

De begeleiders van dit mobiel arbeidsteam gaan actief op zoek naar Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Veel meer dan jobbegeleiding

De begeleiders gaan outreachend te werk: ze stappen direct in de leefwereld van de werkzoekenden. Op die manier is de begeleiding laagdrempelig, intensief en aanklampend.   

De focus ligt niet alleen op werk, maar op welzijn in het algemeen. Werkzoekenden krijgen naast individuele begeleiding ook:

 • Taalondersteuning
 • Leerloopbaanbemiddeling
 • Arbeidsmarktoriëntatie, competentiescreening en sollicitatietraining

Deelnemer aanmelden?

Een deelnemer aanmelden, kon tot 30 juni 2023.

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Jobteam Gent krijgt subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast krijgt het project Jobteam Gent ook steun van:

 • Vlaamse overheid
 • VDAB
 • Stad Gent
 • OCMW Gent

Meer weten over het Jobteam?

Download de infofolder PDF (294.6 kB)