Jobteam Gent

Jobteam is een mobiel arbeidsteam dat Gentenaars in een kwetsbare positie op weg helpt naar werk.

Jobteam helpt mensen in moeilijke situaties op weg naar werk. Want elke Gentenaar moet stappen kunnen zetten richting arbeidsmarkt, ook als je nog hulp nodig hebt om je weg te vinden in de samenleving. 

Of je nu jong bent of wat ouder, of je in België geboren bent of naar hier geëmigreerd. Of je nu Nederlands praat als moedertaal of maar een beetje. Of je een inkomen hebt of niet. Of het nu goed gaat of wat minder. We luisteren en zoeken samen we zoeken samen uit hoe jij aan het werk kan gaan. 

In Jobteam bundelen verschillende organisaties de krachten:

 • Stad Gent
 • Amal
 • CAW Oost-Vlaanderen
 • Compaan
 • Groep Intro
 • Jes
 • Voluit
 • VDAB

De begeleiders van dit mobiel arbeidsteam gaan actief op zoek naar Gentenaars in een maatschappelijk kwetsbare positie.

Werk en welzijn

Bij Jobteam hebben we aandacht voor persoonlijke problemen die in de weg staan van een opleiding of werk. Werk en welzijn zijn verweven. Ons traject is er voor iedereen die elders niet de passende begeleiding vindt.

Subsidie van het Europees Sociaal Fonds

Jobteam Gent krijgt subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarnaast krijgt het project Jobteam Gent ook steun van:

 • Vlaamse overheid
 • VDAB
 • Stad Gent
 • OCMW Gent