Werkzoekenden en medewerkers digitaal sterker maken

We helpen jobcoaches en begeleiders in de sociale economie om werkzoekenden en medewerkers digitaal sterker te maken.

We verlagen de digitale drempels voor werkzoekenden en werknemers in de sociale economie op verschillende manieren: 

  • Via gratis vormingen en materialen waarmee begeleiders aan de slag kunnen gaan met hun werkzoekenden/medewerkers.
  • Via vormingen voor jobcoaches die zelf digitaal sterker in hun schoenen willen staan.
  • Via ondersteuning en vormingen voor werkzoekenden en werkenden in Digibank U-Connect.
  • Via samenwerking met partners en het team Digitaal Talent van District09.

programma

Aanbod binnen Digibank U-Connect
Specifiek aanbod voor sociale economie
Vormingen voor begeleiders