Werkzoekenden en medewerkers digitaal sterker maken

We helpen jobcoaches en begeleiders in de sociale economie om werkzoekenden en medewerkers digitaal sterker te maken.

We verlagen de digitale drempels op verschillende manieren: 

  • Via gratis workshops en materialen waarmee begeleiders aan de slag kunnen gaan met hun werkzoekenden/medewerkers.
  • Via vormingen voor jobcoaches die zelf digitaal sterker in hun schoenen willen staan.
  • Via digitale ondersteuning voor werkzoekenden en werkenden in Digibank U-Connect.
  • Via samenwerking met partners en het team Digitaal Talent van District09.

Ontdek hieronder het aanbod:

programma

Aanbod binnen Digibank U-Connect

Specifiek aanbod voor sociale economie

Vormingen voor begeleiders