Brand­vei­lig­heid op kot

Je studententijd is de mooiste tijd van je leven. Laat hem niet in rook opgaan...

5 tips voor een (brand)veiliger kot

 1. Twijfel je aan de kwaliteit van je kot? Informeer bij Kotatgent of vraag een controle aan.
 2. Heb je een brandverzekering?
 3. Rookmelders op elk verdiep zijn verplicht. Een kotbaas is wettelijk verplicht om rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Het is je eigen verantwoordelijke om de batterijen tijdig te vervangen. Meer weten over rookmelders? Check de info hierover op de website van brandweerzone Gent 
 4. Sluit brandrisico uit: laat je kookpotten nooit op het vuur staan en blaas al-tijd je kaarsen uit als je weggaat. Sputtert de elektriciteit tegen? Breng je kotbaas altijd op de hoogte, kortsluiting kan brand veroorzaken.
 5. Bekijk hoe de brandblussers werken en waar de nooduitgang(en) zijn.

Brandverzekering

Zorg dat je kot verzekerd is tegen brand- en waterschade:

 • Check de verzekeringspolis van je ouders, misschien dekt deze ook een tweede verblijfplaats zoals jouw kot.
   
 • Gebruikt je kotbaas het modelhuurcontract van Kotatgent? Dan kan je genieten van de brandverzekering die de Universiteit Gent voorziet voor studenten ingeschreven bij de Universiteit Gent, Hogeschool Gent, Arteveldehogeschool, LUCA School of Arts, Odisee & KU Leuven. 
  Het is de verantwoordelijkheid van je kotbaas om een exemplaar van de huurovereenkomst tijdig te registreren bij de afdeling Huisvesting van de Universiteit Gent.

 

Wat als er toch brand ontstaat?

 1. Blijf kalm en reageer onmiddellijk.
 2. Verwittig altijd de brandweer (ook bij een kleine brand). De brand kan namelijk op het eerste zicht onder controle lijken en nadien terug opflakkeren en uitbreiden. 112 is het noodnummer voor brandweer, politie en ziekenwagen.
 3. Hou voldoende afstand van het vuur.
 4. Begin vooraan het vuur te blussen en richt op de vuurbasis.
 5. Begin aan de smalste zijde van de brand te blussen.
 6. Blus met de wind in de rug als je buiten bent.
 7. Pak een hevigere brand aan met meerdere mensen en meerdere blustoestellen tegelijk.
 8. Sluit vensters en vooral deuren van kamers waar het nog niet brandt om te voorkomen dat de brand zich verspreidt.
 9. Zorg dat vluchtwegen altijd zichtbaar en bereikbaar zijn.
 10. Bij dichte rookontwikkeling verplaats je je laag tegen de grond om een betere zichtbaarheid te hebben.

Komt er een mensenleven in gevaar?
Stop dan met blussen en breng iedereen in veiligheid.

 • Ken je vluchtroute bij brand. Deze route gaat van boven naar beneden en leidt naar de straatkant van de woning. Zorg voor een tweede route als back-up. Laat geen spullen zoals fietsen of vuilniszakken rondslingeren op de vluchtroute. Bewaar sleutels van gesloten deuren of vensters in de buurt ervan. Tip: probeer je kot eens geblinddoekt te verlaten.
 • Zet je frietketel uit na het bakken. Gaat het toch mis en vat hij vuur? Blus hem niet met water, maar zet het deksel erop of gebruik een blusdeken.
 • Schakel een rookmelder nooit uit. Hij verwittigt je wanneer je leven op het spel staat.