Sociaal innovatiefonds

Feitelijke verenigingen en vzw's die maatschappelijke knelpunten op een vernieuwende manier aanpakken, kunnen aanspraak maken op dit fonds.

Inhoud

Waar gaat het over?

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent tweejaarlijks 600.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken.

Enkel feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Elk projectvoorstel wil een antwoord bieden op een signaal dat recent bij de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of moet inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018.

Organisaties worden uitgedaagd om nieuwe methodieken uit te proberen en buiten de bekende paden te treden. Ze kunnen bovendien beroep doen op een innovatiecoach die zijn of haar expertise aanbiedt voor dit innovatieve luik en hen stimuleert om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en breed partners te zoeken in de bedrijfswereld, academische sector en overheidssector.


! Inspiratiesessies - SAVE THE DATE

Noteer alvast vrijdag 31 juli 2020 (14 uur) of dinsdag 25 augustus 2020 (14 uur) in je agenda voor een online informatie- en inspiratiesessie door de Stad Gent en de innovatiecoach. Je krijgt er handige tips om nieuwe methodieken uit te proberen en/of nieuwe samenwerkingen aan te gaan met bijvoorbeeld bedrijven of de academische wereld. 

Interesse?
Geef dat nu alvast door via sociaal.innovatiefonds@stad.gent. Je ontvangt een uitnodiging voor de online sessie in de loop van de maand juli.

Wat zijn de voorwaarden?

Elk projectvoorstel bevat een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Een project biedt ook een antwoord op een signaal dat recent bij de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of speelt in op een signaal uit de signalenbundel 2018.

Subsidiebedrag?

Er is een tweejaarlijks totaalbudget van 600.000 euro. Voor een projectvoorstel wordt bij de aanvraag evenwel geen minimum of maximumbedrag vooropgesteld.

Wat heb ik nodig?

Onderaan deze pagina vind je als bijlage:

  • een overzicht van alle vragen die in het aanvraagformulier gesteld worden
  • een sjabloon dat je kan gebruiken om je verwachte inkomsten en uitgaven te noteren; je moet dit namelijk opladen als je het formulier wil indienen

Welke stappen zijn er?

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2020. Een aanvraag indienen kan tot en met 30 september 2020. Een onafhankelijke jury formuleert ten laatste op 1 december 2020 een advies. Het college van burgemeester en schepenen neemt uiterlijk op 31 december 2020 een beslissing. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Regelgeving

Reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022