Sociaal innovatiefonds

Feitelijke verenigingen en vzw's die maatschappelijke knelpunten op een vernieuwende manier aanpakken, kunnen aanspraak maken op dit fonds.

Inhoud

Waar gaat het over?

Met het sociaal innovatiefonds voorziet Stad Gent tweejaarlijks 600.000 euro om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken.

Elk projectvoorstel wil een antwoord bieden op een signaal dat recent bij de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of moet inspelen op een signaal uit de signalenbundel 2018.

Organisaties worden uitgedaagd om nieuwe methodieken uit te proberen en buiten de bekende paden te treden. Ze kunnen bovendien beroep doen op een innovatiecoach die zijn of haar expertise aanbiedt voor dit innovatieve luik en hen stimuleert om nieuwe samenwerkingen aan te gaan en breed partners te zoeken in de bedrijfswereld, academische sector en overheidssector.

Introductiefilmpjes

  • Schepen Astrid De Bruycker en schepen Rudy Coddens leggen het in eigen woorden uit. Klik hier om het filmpje te bekijken.
  • Toelichting reglement en signalenbundel: klik hier om het filmpje te bekijken.
  • Innovatiecoaches Kaat & Annelies vertellen wat zij voor jullie kunnen doen. Klik hier om het filmpje te bekijken.

Wat zijn de voorwaarden?

Elk projectvoorstel bevat een sociaal innovatieve invalshoek en heeft als doelgroep mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. Een project biedt ook een antwoord op een signaal dat recent bij de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of speelt in op een signaal uit de signalenbundel 2018. Enkel vzw's en feitelijke verenigingen kunnen een aanvraag indienen.

Subsidiebedrag?

Er is een tweejaarlijks totaalbudget van 600.000 euro. Voor een projectvoorstel wordt bij de aanvraag evenwel geen minimum of maximumbedrag vooropgesteld.

Welke stappen zijn er?

Aanvraagperiode is afgelopen!

Een aanvraag indienen kon tot en met 30 september 2020. Een onafhankelijke jury formuleert ten laatste op 1 december 2020 een advies. Het college van burgemeester en schepenen neemt uiterlijk op 31 december 2020 een beslissing. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

Dringende vragen?

Neem contact op met projectleider Kathleen van de Kerckhove op 0470 21 69 12

Regelgeving

Reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022

Veelgestelde vragen

Mogen enkel Gentse organisaties indienen?
De hoofdzetel van je organisatie moet niet in Gent gevestigd zijn, maar je organisatie moet (ook) een werking hebben op Gents grondgebied en is (ook) gericht op de Gentse bevolking
 

Een projectvoorstel formuleert een antwoord op een signaal dat recent tijdens de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of op een signaal dat opgenomen is in de 'signalenbundel 2018'.  Mag in het projectvoorstel ook een combinatie van 'signalen' opgegeven worden?
Jazeker!
 

Kunnen coöperatieven ook indienen?
Enkel vzw's en feitelijke verenigingen kunnen een aanvraag indienen. Coöperatieven kunnen zeker betrokken zijn bij de sociaal-innovatieve insteek, maar kunnen geen dossier indienen. Ze kunnen samenwerken met een vzw en/of feitelijke vereniging die het dossier opstelt en indient.
 

Waar kan je van gedachten wisselen met innovatieve en/of sociale partners?
Kandidaten kunnen elkaar vinden via de Linkedin-groep en via een  spreadsheet waarop je kan aangeven aan welk project je werkt en welke partners je nog zoekt.

 

Is het nodig om een plan A/B te voorzien ifv corona?
Het voorstel houdt best al rekening met de Corona impact. Ondertussen weten we al meer waar we aan toe zijn dus qua timing neem je best meteen het scenario dat ook binnen Corona maatregelen kan plaats vinden.
 

Is trajectbegeleiding voor indienen van project verplicht?
Dit is niet verplicht, maar wordt wel aanbevolen.
 

Wat is de gevraagde startdatum van het project?
Het is mogelijk dat een project reeds van start is gegaan vóór de officiële goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen eind december 2020, maar het ingediende projectvoorstel en de gevraagde middelen moeten betrekking hebben op de periode na de officiële goedkeuring. Met andere woorden: je kan niet retroactief ondersteuning vragen voor initiatieven die je al hebt uitgewerkt en die afgelopen zijn.

 

Waaruit bestaat de begeleiding/coaching?
De begeleiding en coaching bestaat uit volgende mogelijkheden:

  • Online informatiesessies in juli en augustus (voor wie deze gemist heeft: zie de filmpjes hierboven)
  • De toolbox (zie bijlage onderaan deze pagina)
  • Een consultmoment per groep van 1 uur op 11 en 15 september 2020. 
  • De Linkedin-groep