Sociaal innovatiefonds

Feitelijke verenigingen en vzw's die maatschappelijke knelpunten op een vernieuwende manier aanpakken, kunnen aanspraak maken op dit fonds.

Inhoud

Sociaal innovatiefonds - 10 goedgekeurde projecten

Stad Gent wil met het sociaal innovatiefonds als nieuw instrument het brede middenveld stimuleren om maatschappelijke uitdagingen op een vernieuwende manier aan te pakken. Een out of the box-benadering kan leiden tot nieuwe projecten en samenwerkingen met actoren in het sociale middenveld of bijvoorbeeld de academische en bedrijfswereld.

Eerste oproep - 1 juni tot 31 september 2020

Door de coronacrisis kreeg het fonds een brede focus. Een project moest een antwoord bieden op een signaal dat recent bij de coronacrisis aan de oppervlakte kwam of inspelen op structurele stadsbrede signalen. Er was trajectbegeleiding op maat. Organisaties konden een beroep doen op een innovatiecoach die hen bijstond met het uitwerken en implementeren van het innovatieve luik. Organisaties werden uitgedaagd om nieuwe methodieken uit te proberen en buiten de bekende paden te treden.

64 voorstellen ingediend, 10 geselecteerden

Er werden 64 projectvoorstellen ingediend door Gentse non-profitorganisaties of non-profitorganisaties met een werking op het Gentse grondgebied. Opvallend is dat er naast grote middenveldorganisaties ook heel wat kleinere en soms ook nieuwe vzw’s of feitelijke verenigingen hebben deelgenomen aan de projectoproep. 10 projecten werden geselecteerd, goed voor bijna 780.000 euro subsidies.

Klik hier en lees meer over de 10 geselecteerde projecten

De inhoud van de voorstellen was erg divers. Er waren onder meer raakpunten met wonen, armoede, schulden, gezondheid, werk, … . Het is ook niet verrassend dat er in de dossiers veel aandacht ging naar mentaal welzijn. De noden rond hierrond zijn versterkt door de coronapandemie.

Nieuwe samenwerkingen

Er zijn verschillende vormen van samenwerking in de maak tussen partners uit diverse sectoren. Vzw’s werken samen met bedrijven, maar ook met publieke diensten en met academische instellingen. Zo betrekken Refu Interim en Open Knowledge Belgium onderzoeksinstellingen en bedrijven bij hun projecten rond het creëren van jobkansen. En begeleidingscentrum Stappen vzw wil investeren in 20 woningen voor jongeren die uitstromen uit de bijzondere jeugdzorg door inbreng van privékapitaal. Deze laatste vorm van samenwerking is vrij uniek in de sector van jongerenwelzijn.

Daarnaast worden in de projecten nieuwe methodieken opgezet om structurele problemen aan te pakken. WGC Nieuw Gent zal met een project voor betaalbare mondzorg een innovatief financieringssysteem opzetten om aan te tonen dat het anders kan. Hand in hand voorziet time-outplekken voor personen met psychosociale moeilijkheden.

Heel opvallend is ook dat de doelgroep nauw betrokken wordt in de uitrol van de projecten. Stappen vzw brengt eigenaars en jongeren samen via een woonplatform, Kras vzw wil de overgang van voedselhulp naar sociale rechten optimaliseren door de doelgroep en vrijwilligers hierin een meer actieve rol te laten opnemen. In een nauwere samenwerking rond drughulpverlening en jeugdhulp zetten De Sleutel en vzw Jong de jongeren als gelijkwaardige partners mee aan het roer van het project. WGC Brugse Poort gaat een participatief traject aan met een groep kwetsbare kinderen met overgewicht. Samen met hun ouders, sportverenigingen en beweegaanbieders willen ze deze kinderen op een intensieve manier begeleiden naar een beweeg- en sportaanbod. In de solidaire buurtwinkel van Sociale Kruideniers Gent in Meulestede zal de buurt en de doelgroep sterk betrokken worden in het beheer.

Ook zijn er vanuit de doelgroep zelf projecten opgezet. Kom even praten is een nieuwe vzw in wording en wil een Platform voor psychosociale ondersteuning oprichten voor dove en slechthorende jongeren en volwassenen in Gent.

    Regelgeving

    Reglement voor het Sociaal Innovatiefonds 2020-2022

    Veelgestelde vragen