Vogels en pluimvee houden

Wat je moet weten over roofvogels, uilen, reisduiventillen, pluimvee en loopvogels.

Roofvogels en uilen

Uilen en roofvogels, ook al zijn ze in gevangenschap geboren, stellen door hun opmerkelijke bouw en bijzondere levenswijze zeer hoge eisen aan hun leefomgeving. Ze vragen ook specifieke zorgen. Daardoor is de kans groot dat hun welzijn in het gedrang komt als ze als huisdier worden gehouden.

In Gent is het verboden om in gevangenschap gehouden roofvogels en uilen

  • tentoon te stellen op het openbaar domein
  • op te voeren in een show
  • te betrekken bij publieke evenementen

De jaarlijkse bijeenkomst van de Belgische Valkerij Federatie in de Sint-Baafskathedraal (Viering Sint-Bavo) is de enige uitzondering op dit verbod. Het spreekt voor zich dat dit veilig gebeurt.

De Stad wil vermijden dat inwoners door de roofvogelshows geïnspireerd geraken en ook zo'n dier willen aanschaffen. Roofvogels en uilen zijn geen huisdieren; ze horen thuis in de natuur. 
Bovendien houden opvoeringen met roofvogels een ernstig risico voor de openbare veiligheid in, aangezien het om wilde dieren gaat waarvan de gedragingen onvoorspelbaar zijn.

Lees art. 15 van de politieverordening op de openbare rust en veiligheid.

Reisduiventillen

Als je een reisduiventil wil houden, dan moet het stadsbestuur je daarvoor toestemming geven.

Pluimvee en loopvogels

Vergeet niet dat je je moet registreren als je een bepaald aantal dieren houdt die beschouwd worden als pluimvee of loopvogels.
Je kan registreren via de website van Dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw.