OpStap

OpStap

OpStap is een project van de Dienst Outreachend Werken voor kwetsbare (ex-) druggebruikers.

We bieden een groepswerking aan waarbij we inzetten op kwetsbare (ex-)druggebruikers. We creëren voor hen een veilige haven waar ze terecht kunnen. Een living om in te vertoeven, activiteiten en vrijwilligerswerk om aan deel te nemen,... met het oog op een zinvolle dagbesteding en het opbouwen van positieve ervaringen.

We bieden de mensen de ruimte zichzelf opnieuw te ontdekken, zelfvertrouwen op te bouwen, een nieuwe routine te creëren, banden met anderen te herstellen en een nieuw netwerk op te bouwen. We doen dit vanuit de motivatie van de mensen zelf, op vrijwillige basis en blijven hen kansen bieden, ook wanneer de deelname mislukt of te hoog gegrepen blijkt.

Harm reduction ligt aan de basis van onze werking, zowel voor de doelgroep zelf als voor de omgeving waarin men vertoeft. Leren omgaan met de verslaving, de gevolgen ervan en de beperkingen die het met zich meebrengt vormen een belangrijke uitdaging.

 

 

The opposite of addiction is not sobriety, it is human connection.

Johann Hari

Coördinator: Gert Ongenaet

Contact: opstap@stad.gent

Opgelet! Nieuw adres vanaf 5 juli 2019: Kartuizerlaan 70, 9000 Gent

Flyer OpStap

Bekijk hier de digitale flyer van OpStap

Flyer OpStap PDF (761.96 KB)