Academische en stu­den­ten­vra­gen, interviews en stages bij OCMW Gent

Ben je onderzoeker, student of leraar en wil je voor jouw lesopdracht samenwerken met OCMW Gent? Lees hier de mogelijkheden!

Ik ben (professioneel) onderzoeker

De sociale dienst van OCMW Gent werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door professionele onderzoekers bij thema’s die relevant zijn voor de werking.

Ben jij een onderzoeker verbonden aan een hogeschool of universiteit en wil je in samenwerking met OCMW Gent een onderzoeksproject uitvoeren?
Leg jouw vraag tijdig voor per e-mail: sd.onderzoek@ocmw.gent. Een projectmedewerker verzamelt alle vragen en organiseert eventueel een eerste verkennend overleg (indien nodig samen met de inhoudelijke expert van het thema). Wordt jouw project door de directie nadien weerhouden, dan leggen we samen de verdere stappen van het onderzoek vast.

Ik ben student of leraar hoger onderwijs

  • Vormingsaanbod door OCMW-medewerkers

Een vorming op maat voor jouw klas? Dat kan. Ondek hier alle opties.

  • Cijfermateriaal en (telefonische) interviews met onze medewerkers

Op onze website vind je beslist al heel wat info. Het Gentse armoedebeleidsplan, de meerjarenplannen en jaaroverzichten van de voorbije jaren kan je vrij raadplegen.

Vind je niet wat je zoekt? Onze medewerkers kunnen je ook helpen met specifieke vragen over algemeen maatschappelijk werk - schuldhulpverlening - thuislozenzorg - gezondheidszorg - wonen - activering, opleiding en tewerkstelling - energiekosten - emancipatie - sociale wetgeving - psychologische begeleiding - financiën en personeel. Zo kunnen we jou bijvoorbeeld tijdens een (telefonisch) interview informatie meegeven voor jouw scriptie.

Stuur je aanvraag per e-mail naar studenten.sd@ocmw.gent. Neem op voorhand zeker ook de richtlijnen voor studentenvragen even door.

Let op: Ben je kotstudent en/of is jouw domicilie niet in Gent? Of ben je een docent/leraar niet verbonden aan een onderwijsinstelling in het Gentse? Dan vragen we jou om jouw algemene vragen voor te leggen aan het OCMW van jouw woonplaats of onderwijsinstelling, met uitzondering van specifieke vragen over OCMW Gent.

  • Interviews met cliënten

Met het oog op de privacy verleent OCMW Gent geen medewerking aan studenten voor het afnemen van enquêtes en interviews bij cliënten

  • Stageaanbod

Er zijn ieder academiejaar ook een aantal stageplaatsen voor toekomstige maatschappelijk werkers die in onze werking willen duiken. Dit stageaanbod wordt in nauwe samenwerking met de Gentse universiteit en hogescholen opgesteld. 

Wil je een stageplaats bij OCMW Gent? Spreek dan eerst met de stagecoördinator van jouw school. Heb je daarna nog vragen, stuur dan een e-mail naar studenten.sd@ocmw.gent.

Let op: de stageplaatsen bij de Sociale Dienst zijn voor 2023-2024 allemaal toegewezen. Je kan voor dit academiejaar geen aanvraag meer indienen. 

Hou het algemene stageaanbod van Stad en OCMW Gent in de gaten, als je bv. een stageplaats zoekt met als thema administratie, communicatie, enz.

Ik ben student of leraar lager/secundair onderwijs

Op individuele vragen (informatie of stage) vanuit de lagere en middelbare scholen kan OCMW Gent niet ingaan. Wel staan onze medewerkers paraat om een vorming op maat te komen geven op jullie school.

Ontdek hier het vormingsaanbod van OCMW Gent