Sociale tewerkstelling: info voor werkgevers

Ontvang een subsidie als je een steungerechtigde werkzoekende in dienst neemt. Het Maatgericht Activeringscentrum ondersteunt je daarbij.

Subsidies voor wie sociale tewerkstelling ondersteunt

Zoek je een nieuwe werkkracht voor jouw vzw of privé-onderneming? Geef de kans aan een werkzoekende OCMW-cliënt en ontvang een subsidie.

Hoe?

OCMW Gent leent steungerechtigde werkzoekenden als het ware uit aan ondernemingen voor een bepaalde periode (tussen 1 en 2 jaar). Een werkzoekende die een opleiding kreeg, bijvoorbeeld als keukenmedewerker of schrijnwerker, krijgt dankzij jou de kans om die nieuw verworven vaardigheden hard te maken op de werkvloer. Het systeem heet tijdelijke werkervaring (TWE) of artikel 60-tewerkstelling (naar het artikel uit de OCMW-wet).

Wat is het voordeel voor jou?

Je hebt recht op interessante financiële tussenkomsten, wat het voor jouw bedrijf of vzw extra aantrekkelijk maakt. We zoeken voor jou de juiste persoon op de juiste plaats. We kennen onze werkzoekenden en hun competenties goed, en eventueel starten we met een stage van 2 tot 4 weken.

Wat is het risico?

We blijven jouw nieuwe werknemer, in overleg met jou, opvolgen en begeleiden om een geslaagde samenwerking te garanderen. Dat maakt de risico’s voor jouw onderneming of vzw minimaal tot onbestaande.

Tropack getuigt: 'Vaak blijken dat heel gemotiveerde medewerkers die nadien ook gewoon aan de slag blijven'

Interesse?

Neem vrijblijvend contact op met

Of bekijk de infofolder voor privébedrijven of voor non-profitorganisaties

Spijker je kennis als werkvloerbegeleider bij

Als instructeur/begeleider ben je het aanspreekpunt voor zowel je opdrachtgevers (klanten) als medewerkers. Je moet van alle markten thuis zijn, over de nodige vakkennis beschikken en daarenboven mensen begeleiden, individueel en in groep. De competentiecoaches van het Maatgericht Activeringscentrum bieden ondersteuning.

Workshops

We bieden een aantal workshops aan voor instructeurs en begeleiders van sociale tewerkstelling. De workshops gaan dieper in op de kerncompetenties die nodig zijn voor deze begeleiding: 

 • Basiscursus werkvloerbegeleider
  In deze basiscursus komt vooral de begeleiding van je doelgroepmedewerker aan bod: planning, opvolging, inzet, matching, evaluaties… Ben je nieuw of heb je nood aan een heropfrissing, dan ben je zeker welkom. We raden je aan eerst deze workshop te volgen voor je de verdiepende thema’s volgt.
   
 • Nederlands aanleren op de werkvloer
  Je leert hoe je taal het best hanteert in contact met anderstaligen maar ook o.a. hoe je de werkomgeving kan aanpassen en gebruiken om taal aan te leren. Komen aan bod: praktische tips, oefeningen en good practices.
   
 • Intervisie voor werkvloerbegeleiders
  We gaan van start met een tweede intervisiegroep die op drie momenten zal samenkomen. We vragen dus het engagement dat je op alle drie de momenten aanwezig kan zijn. Deze staat open voor technische instructeurs die de basiscursus al volgden.
  Na de eerste sessie wordt dit een gesloten groep: we gaan dus verder met dezelfde deelnemers.
  Het gemeenschappelijk doel is een vlotte begeleiding van medewerkers en een goeie aanpak van mogelijke uitdagingen. Tijdens de intervisie bespreken we cases die je meebrengt en proberen we in groep een advies te formuleren, dit in samenwerking met de psychologische dienst van OCMW Gent.
   
 • Doorstroomgericht werken
  Eén van de grootste veranderingen in het decreet ‘Tijdelijke Werkervaring’ is de voorwaarde dat de artikel 60-werknemer in staat moet zijn om binnen de 24 maanden door te stromen naar een job in het gewone arbeidscircuit.
  Wat kan jij op de werkvloer doen om groeigericht te werken en zo de kansen op doorstroom te vergroten? We helpen je op weg…

Interesse? Zo schrijf je in:


Opgelet! Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 12 deelnemers per workshop.
Graag ook het aantal deelnemers van eenzelfde werkvloer beperken.

Nieuwsbrief voor werkgevers

Inschrijven voor de nieuwsbrief voor werkgevers? Signaleer het aan jouw contactpersoon bij het Maatgericht Activeringscentrum of stuur een mailtje naar MAACT.secretariaat@ocmw.gent.

Wat bij een arbeidsongeval?

Heeft een artikel 60-werknemer een arbeidsongeval op jouw werkvloer? Hij of zij is verzekerd door OCMW Gent. Lees meer in deze flyer.

Download hier ook de aangifteformulieren (model A en model B (doktersattest)).

Werkgeversbijdrage voor privébedrijven

Privébedrijven betalen een bijdrage in de loonkost van € 500 voor werknemers jonger dan 25 en € 780 voor werknemers ouder dan 25. Je kunt een opleidings- en begeleidingspremie krijgen als je naast de dagelijkse begeleiding een kwaliteitsvolle opleiding aanbiedt: 250 euro per maand voor een voltijdse tewerkstelling voor maximaal 12 maanden.

Werkgeversbijdrage voor niet-commerciële organisaties

Niet-commerciële organisaties hoeven vanaf 2023 geen bijdragen in de loonkost te betalen voor de artikel 60-medewerkers die OCMW Gent ter beschikking stelt.