Tropack laat medewerkers groeien dankzij Tijdelijke Werkervaring

OCMW-cliënten die werkervaring opdoen in bedrijven? Dat is winst voor werkgever, werknemer én maatschappij, zegt Annelies Troch (Tropack).

Tropack in Oostakker, dat onderdelen verpakt voor de automotive-sector, is bijna continu op zoek naar personeel. Inpakkers, heftruckchauffeurs, … het juiste personeel vinden is niet makkelijk. In 2016 werkte het bedrijf voor het eerst samen met OCMW Gent. Intussen zijn al 25 personen een werkervaringstraject bij Tropack gestart. Verschillende van die werknemers zijn na hun traject gewoon in dienst gebleven. ‘Als ze hier een jaar of meer met succes hebben gewerkt, zie ik geen reden om ze geen contract aan te bieden’, zegt Annelies Troch, vierde generatie in het familiebedrijf.

Vooroordelen

Tijdelijke Werkervaring of TWE (of artikel 60-tewerkstelling) is een systeem waarbij de overheid leefloongerechtigden terug wil inschakelen in de arbeidsmarkt. De maatschappelijk werkers van het Maatgericht Activeringscentrum gaan op zoek naar een werkvloer waar ze aan de slag kunnen. Formeel zijn ze in dienst van OCMW Gent. Ze worden dus eigenlijk ter beschikking gesteld aan het bedrijf.

‘Er bestaan wel wat vooroordelen ten opzichte van die mensen’, gaat Annelies Troch verder. ‘Ik geef toe: als ik van sommigen gewoon hun cv zou krijgen, zou ik er zelf ook niet meteen een geschikte kandidaat in zien. Maar dan blijken dat wel heel gemotiveerde medewerkers te zijn. De samenwerking loopt over het algemeen even goed als met andere medewerkers.

Financieel interessant

Het systeem van Tijdelijke Werkervaring biedt heel wat voordelen voor werkgevers. Zo is het financieel een heel interessante formule. Het bedrijf betaalt alleen het verschil tussen de brutoloonkost en de subsidie die de overheid betaalt. Gemiddeld is dat zo’n 650 euro per maand voor een voltijdse medewerker. Daarnaast heeft de werkgever soms recht op een opleidingspremie tot 250 euro per maand. Een traject duurt één tot twee jaar, afhankelijk van de leeftijd van de kandidaat. OCMW Gent blijft formeel de werkgever en handelt bijvoorbeeld de loonadministratie en arbeidsongevallen af.

Groeitraject

‘Dankzij het financiële voordeel heb je als werkgever de marge om die mensen extra tijd te geven om te groeien. Want je moet het echt als een groeitraject zien. Iemand kan starten aan een tempo van bijvoorbeeld 60 procent en geleidelijk evolueren naar 100 procent. Bij een reguliere tewerkstelling kun je je dat niet permitteren.’ Het vraagt van een bedrijf wel wat opvolging: er zijn meer evaluatiemomenten en er is ook wat extra administratie mee gemoeid.

Heftruckchauffeur worden

OCMW Gent biedt echter een uitgebreide begeleiding en ondersteuning, en opleiding voor de kandidaten: lessen Nederlands, job- en taalcoaching op de werkvloer, opleidingen afgestemd op de sector, … ‘Als er iemand bij is die heftruckchauffeur wil worden, is dat voor ons mooi meegenomen. Bovendien regelt het OCMW dat volledig. Sommigen volgen een opleiding tot heftruckchauffeur van een week, anderen volgen één dag per week Nederlandse les. De kandidaten zijn dan even afwezig op de werkvloer, maar dat heb je even goed met bijvoorbeeld ouderschapsverlof. De voordelen wegen ruimschoots door.’

Optimale matching

Als een van de grootste troeven noemt Annelies de matching van de kandidaten. ‘Intussen weten de maatschappelijk werkers al heel goed welk profiel wij zoeken. Voor ons zijn vooral de attitude en mentaliteit belangrijk. Op dat vlak ligt de lat voor al onze medewerkers gelijk. Ook hoeveel omkadering wij kunnen bieden, kunnen ze goed inschatten. De matching loopt intussen optimaal.’ Een tewerkstelling begint altijd met een stage van 2 weken, die gratis is voor de werkgever en die meestal al een goed beeld geeft van de slaagkansen van het traject.

Vaste contactpersoon

Bedrijven hebben bij het Maatgericht Activeringscentrum een vaste contactpersoon. ‘Bij ons is dat Annelie. Zij is hier bijna wekelijks aanwezig. Zij weet hoe het bedrijf werkt, zij weet waar het in het verleden al eens fout gelopen is, en zij kent de kandidaten. Als Annelie er niet is, kan ik bij haar collega’s terecht.’

Engagement

Maar, zegt Annelies, bekijk het niet als een kortetermijnoplossing. ‘De samenwerking met het OCMW, maar ook met de kandidaten, is een engagement op lange termijn. Als we in het begin al merken dat er geen match op lange termijn mogelijk is, dan wordt het traject bij Tropack niet verder gezet, maar kan het OCMW samen met de kandidaat verder zoeken naar een betere match. Ook als het minder goed loopt met iemand, is het altijd de bedoeling dat er gezocht wordt naar een oplossing. Want ook dat kan een deel zijn van het groeitraject. Het OCMW ondersteunt dat natuurlijk wel.’

Mogen we hier spreken van een succesverhaal? ‘Ja, ik denk het wel. Het traject heeft voor de werkgever veel voordelen, maar ook die mensen zien groeien tot ervaren medewerkers, is mooi. Ik heb er zelf ook uit geleerd, zowel persoonlijk als professioneel. Als je het verhaal van sommige mensen hoort, ga je toch minder snel oordelen. En door samen te werken met Annelie heb ik op het vlak van HR nog een en ander bijgeleerd.’