In de klas aan de slag rond armoede

Armoede beperkt de kansen van vele Gentenaars, ook op school. Ga met je leerlingen in dialoog over dit thema.

werken als leraar

Armoedebestrijding begint met armoedebewustzijn. Wat is armoede en welke impact heeft het op iemands leven? Zijn er soorten armoede? Hoe kijken we naar armoede en hoe kijken mensen in armoede naar zichzelf? Is geld voldoende om uit armoede te geraken of is er meer nodig? Ken je mensen in armoede of zijn er leerlingen in je klas die opgroeien in een kansarme omgeving? Hoe kan je kinderen in armoede ook op school betere kansen geven? 

Je vindt hieronder achtergrondinfo, cijfermateriaal en een aantal lessenpakketten (gemaakt met de hulp van een groep studenten van HoGent) die je helpen om het thema armoede te bespreken in het kleuter, lager– of secundair onderwijs. 

Let op: Ook in jouw klas zitten kinderen die in armoede leven. Het is belangrijk dat je hier oog voor hebt tijdens een les over het thema. Sommige onderwerpen kunnen herkenbaar of confronterend zijn voor hen. Ga goed na welke signalen de kinderen geven. Als je het gevoel hebt dat er kinderen zijn die hier dieper willen op ingaan of kinderen die zich na de les minder goed voelen, spreek het kind dan aan, wees beschikbaar en/of contacteer je zorgcoördinator of CLB.

Aan de slag

Achtergrondinformatie
Voor je met je klas aan de slag gaat: wat is armoede?
 

Cijfermateriaal
In de omgevingsanalyse van Stad Gent (2018) maakten we een overzicht van de meest relevante cijfers over armoede in Gent. Voor meer (actuele) cijfers kan je terecht op deze pagina.
 

Lessenpakketten voor kleuter, lager en secundair

 • Voor kleuters (+ eerste graad lager onderwijs):
  • Een dag met Robby: een speels Sinterklaasverhaal over kinderen, armoede en uitsluiting (+ werkvormen)
  • Lopke: een verhaal over armoede en veerkracht bij kinderen (+ werkvormen)
    
 • Lager onderwijs (+ eerste graad secundair onderwijs):
 • Secundair onderwijs:
  • Privilege walk: ervaar hoe het is om in een ander zijn schoenen te staan
  • Stellingenspel: ga in dialoog rond vooroordelen die bestaan over mensen in armoede 
  • Beeldmateriaal: Taboe (Philippe Geubels) rond armoede en Pano: Arm Vlaanderen
   Twee pakkende programma's over mensen die in armoede leven en hoe dat hun leven bemoeilijkt. Sluit af met een klasgesprek. Je vindt deze reportages in het Archief voor Onderwijs.


Vragen? Stel ze aan het Onderwijscentrum via onderwijscentrum@stad.gent.