Proefproject neemt financiële drempels voor tandartsbezoek weg

In het mondzorgcentrum in Nieuw Gent is sinds juli een proefproject aan de gang dat de financiële drempels voor de bezoekers wegneemt.

In de wijk Nieuw Gent heeft het gloednieuwe mondzorgcentrum sinds de opening in juli al 240 patiënten ontvangen. Bijzonder is dat er een tijdelijk proefproject loopt dat financiële drempels voor de patiënten wegneemt.

In de Zwijnaardsesteenweg 694 in Nieuw Gent is in juli 2022 een gloednieuw mondzorgcentrum geopend, een initiatief van het wijkgezondheidscentrum. In dat centrum is er een bijzonder proefproject aan de gang: nog tot juni 2023 worden de financiële drempels voor patiënten weggenomen. De Stad investeert 65.550 euro in het project via het Sociaal Innovatiefonds. Onderzoekers van de Arteveldehogeschool en van de vakgroep mondgezondheidswetenschappen van de UGent gaan na wat de gevolgen zijn van het project.

Het tandartsbezoek ligt opmerkelijk lager bij mensen in armoede, jongeren en ouderen. Met dit nieuw mondzorgcentrum in een kwetsbare wijk nemen we financiële drempels weg en zorgen we voor goede, nabije zorg dicht bij de mensen. Zo verkleinen we op lokaal niveau de gezondheidskloof.

Rudy Coddens , schepen van Gezondheid

Met ons Gents Sociaal Innovatiefonds maken we het pionierswerk van het mondzorgcentrum in Nieuw Gent mogelijk. We nemen hoge kosten voor preventieve mondzorg weg en slaan bruggen tussen de buurt en het medisch aanbod. Samen met de Arteveldehogeschool en de Ugent onderzoeken we hoe dit de gezondheid van de bewoners en de wijk versterkt.

Astrid De Bruycker , schepen van Welzijn en Gelijke Kansen

Het mondzorgcentrum verschilt in nog meer aspecten van een gewone tandartspraktijk. Zo is er naast enkele tandartsen ook een mondhygiënist van de Stad Gent aan de slag. Buurtbewoners kunnen bij haar niet alleen terecht voor een laagdrempelige controle of verzorging, ze trekt ook geregeld de wijk in om bewoners te sensibiliseren en drempels weg te nemen. Ze is trouwens niet alleen: ook in Ledeberg is een mondhygiënist van de Stad Gent aan de slag.

Sommige patiënten hebben al jaren geen tandarts meer gezien omwille van financiële zorgen. We proberen dan ook zoveel mogelijk drempels weg te nemen. Dat helpt echt: veel patiënten vragen zélf naar een vervolgconsult.

 Laura Vereecken ,  mondhygiënist

Naar aanleiding van de voorstelling van het proefproject in Nieuw Gent kondigt de federale overheid aan dat er dit jaar één miljoen euro aan financiële middelen wordt vrijgemaakt voor de integratie van mondhygiënisten in de eerstelijnszorg, met als eerst concrete stap een aantal pilootprojecten in onder meer wijkgezondheidscentra.

Het mondzorgcentrum in Nieuw Gent is een mooi voorbeeld van hoe we op een toegankelijke manier tandzorg kunnen organiseren voor mensen voor wie dat allesbehalve evident is. Dit straffe voorbeeld verdient navolging in de rest van het land.

Frank Vandenbroucke , vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid