Mondzorg

Hier vind je info over tanden poetsen en de acties die Stad Gent doet om de mondzorg te verbeteren.

Maand van de Tand in Gent

Maart is traditioneel 'Maand van de Tand' in Gent. Tijdens de maand maart zetten verschillende organisaties extra in op mondzorg bij zowel kinderen, volwassenen en de tandartsen.

Er gebeurt heel wat in Gent:
- Uitdelen van mondzorgpakketjes met tandenborstel, tandpasta en tandenpoetstips aan kinderen en volwassenen.
- Het tandzorgspel spelen met ouders en kinderen binnen de wijken in de scholen, inloopteams, spelotheken etc. Het tandzorgspel is ontwikkeld door de wijkgezondheidscentra en omvat een heleboel vragen en interessante weetjes met betrekking tot tandzorg.
- Educatieve spelen rond mondzorg binnen de jeugdwerking in de wijken, in het kader van "de maand van de tand". Ook gaan zij creatief aan de slag met verkregen knutselmateriaal.
- Een aantal studenten tandheelkunde gaan langs op de speelpleinwerkingen tijdens de paasvakantie voor het screenen van de kinderen hun gebit.
- Samenwerkingen en vormingsmomenten tussen jeugdwelzijnswerkers en tandartsen in opleiding.
- Verspreiden van educatief materiaal ter ondersteuning van ouders via Kind & Gezin en de scholen.
- Verspreiden van de tandzorgfolder met meer info rond poetsen en betaalbaarheid naar de tandartsen.

Waarom?

Er is nog heel wat verbetering mogelijk op vlak van mondhygiëne en onze bezoekjes aan de tandarts, en dan zeker bij mensen in kwetsbare posities in Gent. Recente gegevens van Gentse Universiteit tonen aan dat 18% van de Gentse kleuters cariës of gaatjes in de tanden heeft. Dit terwijl de meeste behandelingen voor jongeren tot 18 jaar volledig terugbetaald worden. Naast poetsen en het bezoek aan de tandarts is ook de relatie met voeding en consumptie van frisdranken cruciaal.

Promotiemateriaal


- Folder: informatiebrochure in het campagnethema waarbij het belang van 2x daags de tanden poetsen wordt benadrukt. Ook staat er uitgelegd hoe je het best de tanden poetst en hoe je een terugbetaling kan bekomen. Er is een folder met focus op kinderen en een folder met focus op volwassenen.

- Affiche: affiche met de belangrijkste tips hierop.

Je kan dit materiaal onderaan bekijken en een hoeveelheid bestellen via welzijnengelijkekansen@stad.gent

Interessant materiaal bij andere organisaties:
- Tandzorgspel : informatief ganzenspel over mondzorg. Elk Gents wijkgezondheidscentrum heeft een spel ter beschikking. Contactgegevens zijn onderaan terug te vinden.
- Tandenkoffer: een koffer boordevol materiaal rond het thema mondzorg voor kinderen van het kleuter- en lager onderwijs. Je vindt er informatie en didactisch materiaal over gezonde tanden, voeding en tandzorg, tanden poetsen, tandartsbezoek, ... Te ontlenen bij de Gentse CLB's, Wijkgezondheidscentra en vzw Jong. Contactgegevens zijn onderaan terug te vinden.

Partners

De Gentse wijkgezondheidscentra
Vzw Jong
Mondgezondheid en Maatschappij, UGent
Kind en Gezin
Centra voor Leerlingenbegeleiding
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, Stad Gent
VZW De Tinten (KRAS)
Bachelor in de Mondzorg, Arteveldehogeschool
Ieders Mond Gezond