Betaalbare gezondheidszorg

Hoe hou je je zorg betaalbaar? Waar heb je recht op?

Persoonlijk aandeel of remgeld

Het remgeld is in België de term die in verband met ziektekosten wordt gebruikt om het eigen aandeel van de patiënt aan te duiden. Via het remgeld poogt de overheid de consumptie van medische tussenkomsten te beïnvloeden, en toch een betaalbare geneeskunde te verzekeren. Het remgeld is het deeltje van de ziektekosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds.
Vb: U betaalt 25 euro voor een consulatie van een huisarts. Later krijgt u hier 21 euro van terug via het ziekenfonds. Uw persoonlijk aandeel bedraagt dus 4 euro.
Let op: Sommige zorgverstrekkers vragen een ereloonsupplement dat volledig door de patiënt betaald moet worden. Het ziekenfonds komt hiervoor niet tussen. Eventueel kan u wel beroep doen op een extra verzekering.

Verhoogde Tegemoetkoming?


Gezinnen met een beperkt inkomen kunnen bij hun ziekenfonds een aanvraag indienen voor de verhoogde tegemoetkoming in gezondheidszorgen.
Deze verhoogde tegemoetkoming geldt zowel voor de betrokkene als voor de personen ten laste.
De zorgverstrekker kan zien of je van een verhoogde tegemoetkoming geniet via je identiteitskaart of het kleefbriefje van je ziekenfonds (de 2 getallen links onder eindigen op 1).

Extra financiële ondersteuning

- Chronisch zieken kunnen aanspraak maken op het Forfait Chronisch Zieken en een bijdrage voor chronische pijnbestrijding. Patiënten met een chronische wonden kunnen onder bepaalde omstandigheden ook een tegemoetkoming krijgen voor actieve verbandmiddelen.
- Mensen die door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken kan een ziekte- of invaliditeitsuitkering aanvragen.
- Ook personen met een handicap hebben recht op een extra tegemoetkoming.
- Er is ook een jaarlijkse tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden. En dit zowel vanuit het ziekenfonds als vanuit de stad.
- Voor palliatief zorgmateriaal kan ook een tegemoetkoming aangevraagd worden.
- In sommige gevallen kan OCMW Gent bemiddelen of tussenkomen in jouw medische kosten.

Zorgt u zelf voor iemand met een zware handicap? Dan kan u de Sociaal Pedagogische toelage aanvragen.

Folder Verhoogde Tegemoetkoming

Bekijk de folder hier PDF (944.58 KB)

Veelgestelde vragen