Medische kaart voor personen zonder wettig verblijf

Heb je geen wettig verblijf en toch medische kosten? Een medische kaart helpt jou om de dringendste zorgen te betalen.

Waar gaat het over?

Mensen zonder wettig verblijf hebben recht op dringende medische hulp. Die hulp kan preventief zijn (om erger te voorkomen) of curatief (om te behandelen of genezen). Een doktersconsultatie, medicatie, een ziekenhuisopname, thuisverpleging, labo-onderzoeken, kinesitherapie, tandartszorgen,... komen in aanmerking.

Lees zeker ook de brochure!


 

Wat zijn de voorwaarden?

  • Je hebt (nog) geen verblijfsrecht of geen verblijfsrecht meer in België (bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers).
  • Je woont en verblijft in Gent.
  • Je hebt onvoldoende financiële middelen.

Een maatschappelijk werker van OCMW Gent gaat deze voorwaarden na tijdens een sociaal-financieel onderzoek.

Wat heb je nodig?

  • Je identiteitsdocumenten
  • Een overzicht van de inkomsten van alle gezinsleden
  • Een overzicht van je uitgaven (huur, gas, elektriciteit, internetaansluiting,…)
  • Eventueel je medische facturen

Welke stappen zijn er?

Aanvraag

Ga langs bij het Welzijnsonthaal Campus Filip van OCMW Gent. Neem zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee.
Een maatschappelijk werker gaat tijdens een intake na of je aan de voorwaarden voldoet. Is dat zo, dan krijg je een uitnodiging om een tweede keer langs te komen.
Tijdens dit tweede gesprek onderzoekt een maatschappelijk werker jouw verblijfs- en woonsituatie, jouw financiële situatie (inkomsten en uitgaven) en jouw gezinssamenstelling.
Daarna kan er ook een huisbezoek plaatsvinden. 

Gebruik

Als het onderzoek goed is verlopen krijg je een medische kaart die 3 maanden geldig is. Op de vervaldag ga je terug naar de zitdag van jouw maatschappelijk werker om de medische Kaart te verlengen.

Elke keer dat je bij een zorgverstrekker of apotheek langsgaat, toon je jouw medische kaart (de kaart is strikt persoonlijk!). Je moet ook bij elk bezoek een document ondertekenen om de kosten te laten betalen door het OCMW Gent. De zorgverstrekker heeft dit document. 

Let op! Ben je aangesloten bij een ziekenfonds (Europees of Belgisch)? Vraag de terugbetaling van jouw medische kosten eerst aan het ziekenfonds. Je kunt alleen een medische kaart krijgen voor de oplegkosten.