Tussenkomst voor medische kosten

Kan je je medische kosten (ziekenhuisfactuur, regelmatige zorg, medicatie) niet betalen? OCMW Gent kan bemiddelen of (deels) tussenkomen.

Waar gaat het over?

OCMW Gent kan een tussenkomst toekennen voor hoge medische of farmaceutische kosten.
Het gaat bv. om de volgende kosten:

  • Medicatie
  • Kinesitherapie, tandzorgen, brillen/lenzen, logopedie, pyschotherapie, ergotherapie, prothese
  • Verzorging in een ziekenhuis, psychiatrische of therapeutische instelling, medisch-sociaal opvangcentrum (MSOC) voor druggebruikers

Daarnaast helpt het OCMW Gent jou om de administratie van het ziekenfonds in orde te brengen.

Wat zijn de voorwaarden?

Jouw verblijfplaats is in Gent. Dit wil zeggen dat je domicilie of gewoonlijk verblijf (bv. als je dakloos bent) in Gent is.

Je hebt onvoldoende bestaansmiddelen.

Je hebt hoge medische of farmaceutische kosten.

Bekijk de specifiekere voorwaarden per type van medisch kost op p. 14 & 15 van deze brochure.

In sommige gevallen moet je (een deel van) je hospitalisatiekosten terugbetalen aan OCMW Gent. Jouw maatschappelijk werker zal je hierover informeren.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het bedrag is afhankelijk van jouw medische kosten, maar ook van jouw financiële en sociale situatie. Ook het advies van de adviserende arts van OCMW Gent kan een rol spelen.

Daarnaast varieert ook de manier waarop je de tussenkomst krijgt. OCMW Gent kan, afhankelijk van jouw specifieke situatie,:

  • jouw tussenkomst éénmalig of maandelijks betalen op jouw rekening;
  • jouw factuur rechtstreeks aan de zorgverstrekker (vb. dokter, ziekenhuis, ...) betalen.

Wat heb ik nodig?

  • Identiteitskaart
  • Bewijzen van jouw (beperkte) inkomsten (vb. laatste loonfiches, kinderbijslag, onderhoudsgeld, spaargeld, ...)
  • Medische attesten en facturen

Welke stappen zijn er?

Je kan een tussenkomst aanvragen in het welzijnsbureau in je buurt. De eerste keer dat je langskomt zal een onthaalmaatschappelijk werker jou ontvangen. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee.Daarna wijst OCMW Gent je een vaste maatschappelijk werker toe die jouw situatie nog verder zal onderzoeken. Afhankelijk van het soort aanvraag moet je eventueel naar de adviserende arts van OCMW Gent voor een medisch advies.

Het is ook mogelijk dat de sociale dienst van het ziekenhuis het OCMW verwittigt als je jouw factuur niet kan betalen. Je ondertekent dan een aanvraag sociaal onderzoek door OCMW in het ziekenhuis. In dat geval zal een maatschappelijk werker jou contacteren om je opties te bespreken.

Gelijkaardige producten

Leefloon aanvragen