Het Gentse LGBTQIA+ beleid

Wat doet Gent voor de gelijke behandeling van en meer respect voor LGBTQIA+ personen?

Meer dan papier

Gent wil een volwaardige thuis zijn voor LGBTQIA+ (Lesbisch, gay/homo’s, biseksueel, transgender, queer, interseks, aseksueel, en andere) personen. Deze groepen vormen een onzichtbare minderheid. Ze worden nog (te veel) geconfronteerd met vooroordelen, onbegrip en onwetendheid, discriminatie en soms geweld. We wonen in een vooruitstrevend land op het gebied van gelijke rechten. Maar gelijke rechten ‘op papier’ betekenen nog niet dat mensen in het dagelijkse leven altijd gelijk behandeld worden. In Gent willen we daarom werk maken van de gelijke behandeling en meer respect voor LGBTQIA+ personen.

In 2014 hebben we dan ook de Regenboogverklaring gelanceerd. Die vormt de basis voor het LGBTQIA+ beleid van Stad Gent.

Regenboogverklaring

Op 17 januari 2014 ondertekenden de leden van het Regenboognetwerk Gent de Regenboogverklaring. Het Regenboognetwerk is een structureel overleg van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia regio Gent.

Samen werken aan respect voor holebi's en transgender personen

Lees de Regenboogverklaring PDF (1.19 MB)

De verklaring bevat 6 punten die allemaal bijdragen aan het creëren van een positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgender en intersekse personen in Gent. We stellen de LGBTQIA+ gemeenschap hierbij centraal, en betrekken Gentse organisaties en alle Gentenaars bij ons streven naar een tolerante stad.

Een greep uit de acties

Vanuit de zes ankerpunten uit de Regenboogverklaring werkt Stad Gent samen met partners regelmatig acties en projecten uit.

We Connect
Aan de hand van een aantal luisterverhalen laat het Regenbooghuis Casa Rosa in samenwerking met Stad Gent en Relaas luisteraars verwonderen, kennismaken en nadenken over de uitdagingen waar bepaalde LGBTQIA+-personen voor staan. De verhalen kunnen via een QR-code beluisterd worden op een picknickbank op het Maaseikplein die door de LGBTQIA+ artiest Besta Ni omgetoverd werd tot een kunstige variant op een regenboogbank.

Luister naar de podcast

Integraal toegankelijk openbaar sanitair
Als een bestaand toilet grondig gerenoveerd wordt of een nieuw toilet gebouwd wordt, dan zal het altijd een genderinclusieve en voor iedereen toegankelijke versie zijn. Er is maar één toegang, en op de signalisatie zijn geen vrouwelijke of mannelijke icoontjes terug te vinden.

Lees meer 

LGBTQIA+ tour MSK
Het Museum voor Schone Kunsten (MSK) biedt een LGBTQIA+ rondleiding aan die loopt door de vaste collectiepresentatie. Via 11 kunstwerken staan we stil bij queer verhalen die letterlijk aan de MSK-muren hangen maar toch nog nooit verteld werden. We zien hoe uiteenlopend gender en geaardheid vroeger beleefd werden, en dat doet ons nadenken over hoe we hier vandaag naar kijken.

Lees meer over LGBTQIA+ en de MSK collectie

Erkenning van Gentse holebi- en transgenderverenigingen
De Stad Gent erkent 2018 als eerste lokale overheid in België holebi- en transgenderorganisaties. Een erkenning houdt heel wat voordelen in: de organisatie heeft recht op een basissubsidie en mag gebruik maken van lokalen, buurtsecretariaten en uitleendiensten van de Stad Gent.

Lees meer


Foto's: kunstenaar Besta Ni maakte voor 'WeConnect' een kunstige variant op een regenboogbank