begijnhofkerk-

Restauratie OLV Presentatie kerk - klein begijnhof

De gevel, de toren en het dak van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Klein Begijnhof krijgen vanaf volgende week een opfrisbeurt.

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad
  • Publieke gebouwen
  • Erfgoed

Twee fasen

De restauratie van de Onze-Lieve-Vrouw-Presentatiekerk in het Klein Begijnhof is hoognodig. Kleine brokstukjes vallen van de gevels en het dak is op sommige plaatsen in slechte staat. De werken worden uitgevoerd in twee fases.

  • Fase 1 (start september 2023 - einde zomer 2024) : De restauratie van het schip, de toren en de voorgevel.
  • Fase 2 (start zomer 2024 - einde zomer 2025): De restauratie van de zijbeuken.

Zowel het Begijnhof als de kerk blijven tijdens de werken toegankelijk. 

Hoewel we de hinder van onze projecten steeds tot een minimum proberen te houden, gaan werven steeds gepaard met geluidshinder. Toekomende (vracht)wagens, opbouwen van stellingen, boren, slijpen, timmeren,... geven steevast geluidsoverlast, die op sommige momenten best luid kan zijn.

We zorgen ervoor dat er niet gewerkt wordt op zater-, zon- en feestdagen. De werkmannen starten op rond 7 uur 's ochtends, en eindigen tussen 17 en 18 uur 's avonds.

Gierzwaluwen

Tijdens de werken wordt er extra rekening gehouden met de gierzwaluwen die er in de lente en zomer komen broeden.

Het is geen toeval dat we de werken na de zomer opstarten. De broedperiode van de gierzwaluwen is dan immers achter de rug, dus kan de aannemer ongestoord zijn gang gaan. De bij wet beschermde vogels zijn redelijk honkvast, en keren elk jaar naar hetzelfde nest terug om te broeden.

Daarom wordt er tijdens de werken altijd gezorgd dat de doorgang naar de kieren en spleten bij de dakgoten vrij blijft. Als de gierzwaluwen terugkomen, moeten ze makkelijk naar hun broedplek kunnen. Bovendien vinden er tijdens de broedperiode zelf geen werken aan de dakgoten plaats. In de nieuwe dakgoten worden ook om de twee meter gaten geboord om het de vogels extra makkelijk te maken.

 

Locatie