gerechtsgebouw

Project water in de stad Gent

De Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv hebben samen een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie uitgewerkt over water in de stad Gent.

Project in ’t kort

In uitvoering
Drongen, Mariakerke, Sint-Denijs-Westrem - Afsnee, Stationsbuurt-Noord, Stationsbuurt-Zuid, Nieuw Gent - UZ, Zwijnaarde, Ledeberg, Oud Gentbrugge, Dampoort, Muide - Meulestede - Afrikalaan, Bloemekenswijk, Wondelgem, Rabot - Blaisantvest, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels, Watersportbaan - Ekkergem, Brugse Poort - Rooigem, Macharius - Heirnis, Sluizeken - Tolhuis - Ham, Binnenstad
 • Openbaar groen en begraafplaatsen
 • Water
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Scholen en kinderopvang

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in.

Om ook in de toekomst een mooie mix van functies te garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent een allesomvattende beleidsvisie (onder begeleiding van ontwerpbureau Omgeving).

 

Stad Gent en De Vlaamse Waterweg hebben in 2018 een visienota uitgewerkt en goedgekeurd betreffende 'water in de stad Gent'. De visienota 'Water in de stad Gent' werd op 04/10/2018 goedgekeurd door College van burgemeester en schepenen, de Gemeenteraad heeft op 17/12/2018 kennis genomen van de visienota 'Water in de stad Gent'.

Die beleidsvisie 'Water in de stad' bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit 6 verschillende uitdagingen.

  Deze 6 uitdagingen voor het Gentse water vertalen we zo :

  • Voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast;
  • Verder uitbouwen van economie op en langs het water;
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit op en langs het water;
  • Versterken van Gent als waterstad, om te wonen/werken/verpozen op en aan water;
  • Versterken van de groenblauwe ruggengraat met water als ecologische as in de stad; 
  • Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gentse waterlopen.

  Voorts worden de Gentse wateren in 10 Gentse waterruimtes opgedeeld en voor elk werden specifieke kenmerken en een ontwikkelingsprofiel uitgewerkt.

   

  De komende jaren start de Stad Gent samen met De Vlaamse Waterweg nv  met de uitwerking van deze visienota en de 6 uitdagingen door middel van concrete projecten.

  Je kan de volledige visienota hier lezen, of  een  samenvatting van de visienota.

  Vaar-en toeristische kaart voor Gentse wateren

  Gent beschikt over heel wat binnenwateren die door verschillende gebruikers maar al te graag benut worden. Om een goed overzicht te bieden van alle functies en mogelijkheden van deze blauwe, publieke ruimte, ontwikkelden we 3 waterkaarten. Deze zijn toegespitst op de verschillende soorten gebruikers. 

  • Een vernieuwde toeristische kaart geeft info over waterrecreatie
  • Met de vaarkaart weet je met welk vaartuig je waar mag varen, waar je wel en niet mag varen en een overzicht van de belangrijkste verkeersborden op het water. Op deze laatste vind je ook de twee nieuwe vaarroutes: 1 richting Coupure/Blaarmeersen, 1 richting Keizerspark.-/Franse Vaart.
  • De ligplaatsenkaart vind je op de website van de Vlaamse Waterweg nv.

   

  Hier vind je de meest actuele printversie (A4) van de toeristische kaart en de vaarkaart

   

  De 10 vaarregels van de Stad Gent

  Vanaf dat het mooi weer wordt, lonkt het water om er met een klein bootje, kajak, kano of sup op te gaan. Maar weet jij aan welke regels je je best houdt? 

  Ontdek de 10 belangrijkste vaarregels van de Stad Gent. Volg steeds ook de regels van het scheepvaartreglement. Je vindt ze op de Vlaamse website van Visuris.

  In het Nieuws

  Oktober 23: Jachthaven Houtdok: zoektocht kandidaat-uitbater en inbreng buurtbewoners

  De Vlaamse Waterweg en Stad Gent informeerden de buurt over het water en de jachthaven in het Houtdok op een infomoment op 19 oktober 2023.  Ze gaven meer uitleg over de zoektocht naar een kandidaat bouwer/uitbater van de jachthaven. De buurt kreeg de kans om hun aandachtspunten voor deze jachthaven door te geven. Kon je er niet bij zijn? Bekijk het filmpje, de buurtbrochure en lees alles nog eens na op de speciale webpagina voor de buurt over jachthaven Houtdok van  De Vlaamse Waterweg.

  Juli 2023 Gezocht: kandidaat voor realisatie en uitbating van nieuwe jachthaven aan Oude Dokken Gent - 

  Aan het Houtdok in de Oude Dokken komt er in de toekomst een stedelijke jachthaven. De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat om de jachthaven te bouwen en uit te baten. Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen voor de open procedure. Je leest er meer over op de website van De Vlaamse Waterweg nv.

  Tijdelijke situatie: geen doorvaart aan Watersportbaan tot eind febr 23 door werken

  Door baggerwerken aan de Watersportbaan, is de doorvaart voor kajak, kano, sup, klein boten ter hoogte van de Watersportbaan afgesloten vanaf 3/10/2022 tot en met 28/2/2023.

  Kajakrekken en deelkajakken voor buurt rond Franse Vaart- juli 2022

  Het water in Gent wordt steeds meer gebruikt. Daarom is er deze zomer niet alleen weer een kajakoverstap aan de Franse Vaart, maar staan er ook twee gratis te gebruiken kajakrekken met plaats voor in totaal negen bootjes. Bovendien komen er deelkajakken voor de bewoners van Macharius-Heirnis en Oud Gentbrugge. Lees meer

  Nieuwe kaarten en kano-en kajaklussen voor Gentse wateren- juli 2021

  Voor wie het water in Gent wil verkennen, zijn er vernieuwde waterkaarten en nieuwe kano-en kajaklussen om van het Centrum weg te varen. Voor pleziervaart op de Vlaamse waterwegen moet je de regels van het scheepvaartreglement volgen.  Lees meer 

  Stad Gent experimenteert met drijvende groeneilanden aan de Blaarmeersen-mei 2021

  Sinds 12 mei 2021 liggen er drijvende groeneilanden aan de Blaarmeersen. De Stad Gent wil onderzoeken of zulke groeneilanden een alternatieve oplossing kunnen zijn om de komende jaren meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen in Gent. Na 1 jaar wordt dit project samen met de waterbeheerder De Vlaamse Waterweg nv geëvalueerd om te zien of het positief is en of het dan ook elders in Gent toegepast kan worden.

  Lees meer 

  Stad Gent werkt verder aan propere binnenwateren - sept 2019

  Stad Gent en Farys brachten 537 lozingspunten in kaart en starten met een plan om ze te saneren. Stad Gent en Farys brachten de lozingspunten, waar afvalwater onbedoeld in opppervlaktewater terecht komt, in kaart en starten om ze te saneren. Dat is nodig om de waterkwaliteit en het leefmilieu te verbeteren.

  Lees meer

   

  Partner

  Stad Gent en de Vlaamse Waterweg werken samen aan dit project.

  Voor vragen? contacteer De Vlaamse Waterweg nv via communicatie.regio.west@vlaamsewaterweg.be  

  Lees meer info over waterwegen in Gent op hun webpagina 

  Projectgebied

  Gent-centrum tot aan Ringvaart om Gent, Haven van Gent tot de Getijdenschelde (out of scope) -

  (zie detailkaart locatie)

  Locatie