gerechtsgebouw

Project water in de stad Gent

De Stad Gent en De Vlaamse Waterweg nv hebben samen een gemeenschappelijk gedragen beleidsvisie uitgewerkt over water in de stad Gent.

Project in ’t kort

In uitvoering
Binnenstad , Sluizeken - Tolhuis - Ham, Macharius - Heirnis, Brugse Poort - Rooigem, Watersportbaan - Ekkergem, Elisabethbegijnhof - Prinsenhof - Papegaai - Sint-Michiels, Rabot - Blaisantvest, Wondelgem, Bloemekenswijk, Muide - Meulestede - Afrikalaan, Dampoort, Oud Gentbrugge, Ledeberg, Zwijnaarde, Nieuw Gent - UZ, Stationsbuurt-Zuid, Stationsbuurt-Noord, Sint-Denijs-Westrem - Afsnee, Mariakerke, Drongen
 • Openbaar groen en begraafplaatsen
 • Water
 • Mobiliteit
 • Economie
 • Scholen en kinderopvang

De lokroep van het water weerklinkt steeds luider in de Gentse binnenstad. Binnenvaart, populaire publieksevenementen, woonboten, … palmen allemaal een stukje op of naast de blauwe publieke ruimte in.

Om ook in de toekomst een mooie mix van functies te garanderen, schreven De Vlaamse Waterweg nv en Stad Gent een allesomvattende beleidsvisie (onder begeleiding van ontwerpbureau Omgeving). Die beleidsvisie 'Water in de stad' bekijkt de huidige en toekomstige rol (en het gebruik) van water in Gent vanuit 6 verschillende uitdagingen.

  Deze 6 uitdagingen voor het Gentse water vertalen we zo :

  • Voorzien van ruimte voor water tegen klimaatopwarming, droogte en wateroverlast;
  • Verder uitbouwen van economie op en langs het water;
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit op en langs het water;
  • Versterken van Gent als waterstad, om te wonen/werken/verpozen op en aan water;
  • Versterken van de groenblauwe ruggengraat met water als ecologische as in de stad; 
  • Verbeteren van de waterkwaliteit van de Gentse waterlopen.

  Voorts worden de Gentse wateren in 10 Gentse waterruimtes opgedeeld en voor elk werden specifieke kenmerken en een ontwikkelingsprofiel uitgewerkt.

   

  De komende jaren start de Stad Gent samen met De Vlaamse Waterweg nv  met de uitwerking van deze visienota en de 6 uitdagingen door middel van concrete projecten.

  Je kan de volledige visienota hier lezen, of  een samenvatting van de persvoorstelling van 2019 .

  Nieuwe vaar-en toeristische kaart voor Gentse wateren

  Gent beschikt over heel wat binnenwateren die door verschillende gebruikers maar al te graag benut worden. Om een goed overzicht te bieden van alle functies en mogelijkheden van deze blauwe, publieke ruimte, werden 3 waterkaarten ontwikkeld voor de stad. De kaarten zijn toegespitst op de verschillende soorten gebruikers. Sinds 1 juli 2021 zijn er nieuwe waterkaarten;

  • Een vernieuwde toeristische kaart geeft info over waterrecreatie
  • Met de vaarkaart weet je met welk vaartuig je waar mag varen, waar je wel en niet mag varen en een overzicht van de belangrijkste verkeersborden op het water. Op deze laatste vind je ook de twee nieuwe vaarroutes: 1 richting Coupure/Blaarmeersen, 1 richting Keizerspark.-/Franse Vaart.
  • De ligplaatsenkaart vind je op de website van de Vlaamse Waterweg nv 

  Als je je begeeft op de Vlaamse waterwegen, dan moet je steeds de regels van het scheepvaartreglement volgen. Waterrecreatie met door spierkracht voortbewogen kleine schepen zoals bv. kanovaren, kajakken,  raften, suppen is niet altijd gemakkelijk. Laat je niet verrassen, doe een zwemvest aan, vaar veilig en wees bedacht op onverwachte situaties. De regels over pleziervaart vind je terug op website van Visuris.

  Hier vind je de printversie (A4) van de toeristische kaart en de vaarkaart

  Hier vind je de printversie (A3)  van de toeristische kaart en van de vaarkaart

   

  In het Nieuws

  Nieuwe kaarten en kano-en kajaklussen voor Gentse wateren

  Voor wie het water in Gent wil verkennen, zijn er vernieuwde waterkaarten en nieuwe kano-en kajaklussen om van het Centrum weg te varen. Voor pleziervaart op de Vlaamse waterwegen moet je de regels van het scheepvaartreglement volgen.  Lees meer 

  Stad Gent experimenteert met drijvende groeneilanden aan de Blaarmeersen

  Sinds 12 mei 2021 liggen er drijvende groeneilanden aan de Blaarmeersen. De Stad Gent wil onderzoeken of zulke groeneilanden een alternatieve oplossing kunnen zijn om de komende jaren meer natuurvriendelijke oevers aan te leggen in Gent. Na 1 jaar wordt dit project samen met de waterbeheerder De Vlaamse Waterweg nv geëvalueerd om te zien of het positief is en of het dan ook elders in Gent toegepast kan worden.

  Lees meer 

   

  Partner

  Stad Gent en de Vlaamse Waterweg werken samen aan dit project.

  Voor vragen? contacteer De Vlaamse Waterweg nv via communicatie.regio.west@vlaamsewaterweg.be  

  Lees meer info over waterwegen in Gent op hun webpagina 

  Projectgebied

  Gent-centrum tot aan Ringvaart om Gent, Haven van Gent tot de Getijdenschelde (out of scope) -

  (zie detailkaart locatie)

  Locatie