groot-vleeshuisfoto

Project Restauratie Groot Vleeshuis

Stad Gent voert restauratiewerken uit aan het Groot Vleeshuis

Project in ’t kort

Oktober 2021 - Start restauratiewerken dak Groot Vleeshuis

Vanaf 7 oktober zijn de restauratiewerken aan het dak van het Groot Vleeshuis van start gegaan. Ambachtslieden beklimmen alle dagen de steigers die verrezen rond het Groot Vleeshuis om het dak van het Groot Vleeshuis opnieuw, met veel aandacht voor de historiek van het gebouw, waterdicht te maken. De werken zullen tot einde januari / begin februari 2022 duren. De Vleeshuistragel blijft gedurende die tijd gesloten. Er komt een stelling aan de voorkant van het gebouw, en over de (bijna) volledige lengte van het gebouw. Er wordt nauw samengewerkt met de Dienst Monumentenzorg om deze werken tot een goed einde te brengen.
 

April 2021- Groot Vleeshuis tijdelijk gesloten voor verstevigingswerken

De imposante houten balkenstructuur van het Groot Vleeshuis werd de voorbije maanden onder de loep genomen naar aanleiding van de restauratie van het dak. Door middel van meer dan 1.000 proefboringen werd gezocht naar zwakke plekken in het hout veroorzaakt door bijvoorbeeld houtworm of houtrot.

Op basis van die studie en van een bijkomende stabiliteitsstudie besloot de Stad Gent om het Groot Vleeshuis vanaf donderdag 22 april 2021, te sluiten voor het publiek. De structuur vertoont immers meer zwakke plekken dan eerst werd aangenomen. Ook het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten in het Groot Vleeshuis sluit uit voorzorg vanaf vandaag de deuren, maar er wordt onderzocht of de winkel toch nog op een veilige manier kan openen vooraleer de verstevigingswerken van start gaan. De webshop blijft open, en er wordt ook alvast gezocht naar een geschikte locatie voor een tijdelijke pop-up.

Om het dak tijdelijk te verstevigen komt er zo snel mogelijk een metalen steunstructuur. De bedoeling is dat deze structuur er in augustus 2021 staat. De oorspronkelijke openingsdatum was voorzien op midden juli 2021, maar door corona is er een vertraging in de levering van de nodige materialen. 

Toekomstige restauratiewerken

Het Groot Vleeshuis zal nog even in de steigers staan. Ook de Vleeshuistragel, het wegje naast het Groot Vleeshuis, blijft afgesloten tot de meest dringende restauratiewerken aan het dak uitgevoerd zijn. De grootste werken aan het gebouw zijn in voorbereiding, maar de uitvoering is maar voorzien voor 2026.

Renders - copyright Bressers Erfgoed i.s.m. Studiebureau Riessauw

Heb je vragen? Contacteer ons op fm.themagebouwen@stad.gent

Locatie