Project Restauratie Groot Vleeshuis

Stad Gent voert restauratiewerken uit aan het Groot Vleeshuis

groot-vleeshuisfoto

Project in ’t kort

Oktober 2021 - Start restauratiewerken dak Groot Vleeshuis

Vanaf 7 oktober zijn de restauratiewerken aan het dak van het Groot Vleeshuis van start gegaan. Ambachtslieden beklimmen alle dagen de steigers die verrezen rond het Groot Vleeshuis om het dak van het Groot Vleeshuis opnieuw, met veel aandacht voor de historiek van het gebouw, waterdicht te maken. Deze werken zijn in het voorjaar van 2022 afgerond. De Vleeshuistragel blijft gedurende die tijd gesloten. Er komt een stelling aan de voorkant van het gebouw, en over de (bijna) volledige lengte van het gebouw. Er wordt nauw samengewerkt met de Dienst Monumentenzorg om deze werken tot een goed einde te brengen.
 

April 2021- Groot Vleeshuis tijdelijk gesloten voor verstevigingswerken

De imposante houten balkenstructuur van het Groot Vleeshuis werd de voorbije maanden onder de loep genomen naar aanleiding van de restauratie van het dak. Door middel van meer dan 1.000 proefboringen werd gezocht naar zwakke plekken in het hout veroorzaakt door bijvoorbeeld houtworm of houtrot.

Op basis van die studie en van een bijkomende stabiliteitsstudie besloot de Stad Gent om het Groot Vleeshuis vanaf donderdag 22 april 2021, te sluiten voor het publiek. De structuur vertoont immers meer zwakke plekken dan eerst werd aangenomen. Ook het Promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekproducten in het Groot Vleeshuis sluit uit voorzorg vanaf vandaag de deuren, maar er wordt onderzocht of de winkel toch nog op een veilige manier kan openen vooraleer de verstevigingswerken van start gaan. De webshop blijft open.

Om het dak tijdelijk te verstevigen kwam er zo snel mogelijk een metalen steunstructuur. Deze structuur staat er sinds de zomer van 2021. 

Toekomstige restauratiewerken

Het Groot Vleeshuis zal nog even in de steigers staan. Ook de Vleeshuistragel, het wegje naast het Groot Vleeshuis, blijft afgesloten tot de meest dringende restauratiewerken aan het dak uitgevoerd zijn. De grootste werken aan het gebouw zijn in voorbereiding, maar de start van de uitvoering is momenteel voorzien voor 2024 en zal ongeveer 2 jaar duren. 2 jaar? Jazeker, we moeten de spanten stuk voor stuk restaureren, (deels plaatselijk herstel  en vernieuwen van de onderste moerbalken), de leien van het dak vernieuwen, het schrijnwerk restaureren, de gevel reinigen en herstellen,… er is best wat delicaat werk dat verzet moet worden om deze restauratie mogelijk te maken. 

Renders - copyright Bressers Erfgoed i.s.m. Studiebureau Riessauw

Heb je vragen? Contacteer ons op fm.themagebouwen@stad.gent

Locatie