Project Ploegstraat

Stad Gent plant, samen met Farys, een integrale heraanleg van de Ploegstraat.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Ledeberg
Wegenwerken

Projectzone

 • Ploegstraat (vanaf kruispunt met Jozef Vervaenestraat tot kruispunt Walstraat)

Aandacht voor klimaat en groen 

 • inzetten op klimaatrobuustheid van de straat om wateroverlast en hittestress te beperken door o.a.
  • meer groeninbreng door groenzones en bomen te voorzien
  • groene karakter van Park De vijvers zo diep mogelijk in het woonweefsel te trekken
  • meer infiltratie van regenwater door verharding te beperken
 • meer ruimte voor ontmoeten en spel dankzij aanleg als woonerf

Woonerf

We leggen de Ploegstraat aan als woonerf. 

Concreet betekent dit dat:

 • de verhoogde voetpaden verdwijnen en voetgangers en fietsers de volledige breedte van de straat kunnen gebruiken
 • auto's te gast zijn in deze straten
 • de snelheid voor gemotoriseerd verkeer beperkt is tot 20 km/uur
 • de veiligheid voor voetgangers en fietsers een pak verhoogt dankzij deze inrichting

Riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. Voor gesloten bebouwingen geldt dat je je regenwater van de voorste dakhelft aansluiten moet aansluiten op de regenwaterriolering. Meer informatie hierover vind je op de website van Farys: www.farys.be (zoekterm: afkoppelen).

Timing en nutswerken

De vermoedelijke uitvoeringsdatum van de wegen- en rioleringswerken ligt in 2024 onder voorbehoud van een vlot verloop van dit dossier. De Stad Gent brengt u tijdig op de hoogte.

Wel zullen er vooraf enkele kleinere werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz.). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Benieuwd naar het voor­ont­werp­plan?

Bekijk het hier! PDF (853.99 kB)

De meest recente infobrief

lees je hier PDF (602.56 kB)

Locatie