Project Oud-Strijderslaan en omgeving

De Stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Oud-Strijderslaan en omgeving.

Toekomstbeeld Oud-Strijderslaan
Toekomstbeeld Oud-Strijderslaan

Project in ’t kort

In voorbereiding
Watersportbaan - Ekkergem, Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

Welke straten vallen binnen het projectgebied?

 • Breendonkstraat
 • Herdenkingslaan
 • Oud-Strijderslaan
 • Dapperheidstraat

Waarom worden ze heraangelegd?

 • om de kwaliteit van de wegenis en de riolering te verbeteren
 • om de verkeersveiligheid te verhogen
 • omdat er nood is aan een veilige fietsinfrastructuur

Inzetten op verkeersveiligheid en fietsers

 • de Dapperheidstraat en de Breendonkstraat worden aangelegd als woonerf
 • er wordt een autovrij gebied gecreëerd vanaf de Luiklaan tot aan de fietsersbrug
 • in alle betrokken straten komen extra fietsenstallingen

Oud-strijderslaan wordt fietsstraat

 • tussen de Herdenkingslaan en de fietsbrug
 • de straat wordt aangelegd in bordeauxbruine asfalt
 • ​het fietsverkeer heeft er voorrang op het gemotoriseerd verkeer
 • fietsers inhalen is er verboden
 • waar mogelijk worden bomen geplant en groenzones aangelegd
 • zal leiden naar de vernieuwde fietsonderdoorgang aan de Rooigemlaan
 • wordt autovrij tussen de Luiklaan en de fietsersbrug

Dapperheidstraat

 • wordt ingericht als woonerf in grijze betonstraatstenen
 • met veel groeninbreng en extra fietsenstallingen
 • de huizen krijgen stapstenen vanaf de gevel tot de straatzijde
 • aan het plein bij de Houthulststraat wordt een wadi aangelegd:
  een wadi is een verlaagde groene zone waar regenwater de kans krijgt om traag in de bodem te dringen

Breendonkstraat vanaf kruispunt Herdenkingslaan

 • wordt ingericht als woonerf met grijze betonstraatstenen
 • er worden nieuwe straatbomen aangeplant
 • er komen twee asverschuivingen in de rijweg

Herdenkingslaan

 • wordt een fietsstraat en krijgt een toplaag in bordeauxbruine asfalt
 • de straat sluit ook aan op de vernieuwde fietsonderdoorgang aan de Rooigemlaan
 • de rijrichting wijzigt er tussen de Zesseptemberlaan en de Politieke-Gevangenenlaan van dubbele naar enkele richting

Landingsplein

 • het Landingsplein wordt onthard en geïntegreerd in de groenzone
 • het fietspad wordt er vernieuwd

Wat is een woonerf?

 • in essentie is het een autoluwe straat
 • er zijn geen verhoogde, afgebakende voetpaden aanwezig
 • de maximale toegestane snelheid bedraagt er 20 km per uur
 • een woonerf is vooral geschikt voor bestemmingsverkeer
 • voetgangers en fietsers mogen de hele breedte van de straat gebruiken
 • er is ruimte voor ontmoeten en spel

Mobiliteit

 • de rijrichting tussen de Zesseptemberlaan en het Heldenplein wijzigt
 • in de Herdenkingslaan gaat het dubbelrichtings- naar enkelrichtingsverkeer
 • de Oud-Strijderslaan en de Herdenkingslaan worden aangelegd als zone 30
 • het aantal parkeerplaatsen in het projectgebied blijft quasi ongewijzigd

Er komt een nieuw gescheiden rioleringsstelsel

 • de oude bestaande riolering wordt vervangen door aparte afvoerleidingen voor afvalwater en regenwater

Timing

 • de nutsmaatschappijen hebben hun werken ondertussen uitgevoerd
 • van zodra de wegen- en rioleringswerken concreet gepland staan, informeren we de buurt

Benieuwd naar het ontwerpplan?

Bekijk het hier! PDF (2.16 MB)

Bekijk hier de presentatie

over de voorontwerpplannen PDF (4.45 MB)

Locatie