Project Oscar De Gruyterstraat en Rode Kruisstraat

De stad Gent plant de volledige heraanleg van deze twee straten. De eerste voorlopige concepten zijn klaar.

Project Oscar De Gruyterstraat- Rode Kruisstraat_foto Oscar De Gruyterstraat
Toekomstbeeld Oscar De Gruyterstraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Moscou - Vogelhoek
Wegenwerken

Oscar De Gruyterstraat

Het nieuwe voorontwerpplan maakt de straat veiliger, rustiger en vooral groener. Het concept gaat uit van:

 • volwaardig éénrichtingsverkeer van de Peter Benoitlaan in de richting van de Jean Jaurèslaan
  • hierdoor is de rijweg in het nieuwe ontwerp smaller
  • aan de straatzijde met de even huisnummers komt ruimte vrij voor een doorlopend voetpad en een volwaardige groenstrook met bomen
  • aan de straatzijde met de oneven huisnummers is een voetpad voorzien en komt een parkeerstrook waarin ook bomen geplant worden

Rode Kruisstraat

Ook voor deze straat voorziet het ontwerp in een smallere rijweg.

 • tweerichtingsverkeer blijft wel behouden
 • kruisen kan enkel op de daartoe ingerichte kruisingszones (wees hoffelijk)
 • aan de kant van de even huisnummers komt een doorlopend voetpad met aangrenzende parkeerstrook
 • aan de kant van de oneven huisnummers komt een luwe berm die functioneert als wadi

Wat is een wadi?

Wadi's zorgen voor Water Afvoer Door Infiltratie. Het zijn verlaagde groene bermen die het regenwater de kans geven om geleidelijk aan in de bodem te dringen.
Ze zorgen er voor dat het schone regenwater niet naar de riolering gaat.
Door het aanleggen van wadi's wordt de riolering ontlast en kunnen waterzuiveringsinstallaties efficiënter werken.

Timing en procedure

 • Momenteel zijn enkel de conceptplannen klaar.
 • De werken zelf zullen nog niet meteen starten.
 • Sowieso starten de werken pas na de volledige heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving. Meer info over deze werken leest u hier.

Meer weten over het ontwerp

Bekijk hier het conceptplan voor de heraanleg PDF (336.38 kB)

Locatie