Toekomstbeeld Jules de Saint-Genoisstraat

Project Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving

De Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Moscou - Vogelhoek
Wegenwerken

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan u voor.

Projectzone

 • Peter Benoitlaan
 • Jules de Saint-Genoisstraat
 • Alfons Biebuycklaan
 • Gontrodestraat (van de Peter Benoitlaan tot net voor de Heidestraat)

Project in twee delen

In navolging van de informatievergadering (presentatie vindt u hieronder bij 'documenten') zijn er, vanuit de buurt, bezorgdheden geuit omtrent de mobiliteitsafwikkeling en circulatie in de omgeving.

De mobiliteitsafwikkeling en circulatie moeten worden bekeken op grotere schaal. Dit zal gebeuren binnen het Wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou. De opmaak, uitwerking en goedkeuring van dit wijkmobiliteitsplan staat nog niet meteen gepland. Tegelijkertijd is het voor de straten binnen dit project geen optie om de werken aan de wegenis en de riolering nog zeer lang uit te stellen.

Daarom werd er beslist om het project op te splitsen in twee delen.

In een eerste fase komen de Peter Benoitlaan en een deel van de Gontrodestraat aan de beurt. Deze straten kunnen onafhankelijk van het wijkmobiliteitsplan uitgevoerd worden.

In een tweede fase en na de opmaak en goedkeuring van een wijkmobiliteitsplan, starten we met de integrale heraanleg van de twee andere straten in dit project: de Jules de Saint-Genoisstraat en de Alfons Biebuycklaan.

Ontwerp & Mobiliteit

 • Peter Benoitlaan:​
  • éénrichtingsverkeer vanuit Brusselsesteenweg
  • dubbelrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Oscar de Gruyterstraat
  • ruime aandacht voor veilig en functioneel fietsverkeer
  • nieuwe fietssuggestiestroken in beide richtingen (tussen de Brusselsesteenweg en de Oscar de  Gruyterstraat)
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Gontrodestraat)
  • deze straat wordt een woonerf
   (= autoluwe straat waarin voetgangers voorrang hebben)
  • éénrichtingsverkeer richting Moscouviaduct
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Brusselsesteenweg)
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • éénzijdig parkeren
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Alfons Biebuycklaan
  • éénrichtingsverkeer richting Jules de Saint-Genoisstraat
  • éénzijdig parkeren
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Gontrodestraat
  • dubbelrichtingsverkeer tot aan het Vijverhof
  • éénrichtingsverkeer vanaf het Vijverhof tot aan het kruispunt met de Priesterstraat
  • invoering van langs- i.p.v. dwarsparkeren aan beide zijden van de straat
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

Groen

In alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het straatbeeld.

 • Bomen in parkeerstroken waar mogelijk
 • Plantvakken waar mogelijk
 • Ruimte voor straatgeveltuintjes
 • Pleintje op kruispunt van de Peter Benoitlaan met de Oscar de Gruyterstraat krijgt mooie groene invulling en ruimte voor spelen en ontmoeting

Rioleringswerken

FARYS staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Timing en nutswerken

De timing voor de uitvoering van de eerste fase (= de wegen- en rioleringswerken voor de Peter Benoitlaan en de Gontrodestraat) ligt nog niet vast. Na het afronden van de werken in de Jozef Vervaenestraat zullen we met de Peter Benoitlaan kunnen starten (ten vroegste eind 2022).  De Stad Gent en FARYS zullen u hierover tijdig informeren via bewonersbrieven.

De timing voor de uitvoering van de tweede fase zal pas na de opmaak van het wijkmobiliteitsplan duidelijk worden.

Er zullen vooraf werken gebeuren aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit, enz...). U ontvangt hierover tijdig informatie via bewonersbrieven van de nutsmaatschappijen zelf.

Lees hier

de eerste bewonersbrief over de werken PDF (216.33 KB)

Locatie