Project Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving

De Stad Gent en Farys plannen de volledige heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en omgeving.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Moscou - Vogelhoek
Wegenwerken

De voorontwerpplannen zijn klaar en we stellen ze graag aan je voor.

Projectzone

 • Peter Benoitlaan
 • Jules de Saint-Genoisstraat
 • Alfons Biebuycklaan
 • Gontrodestraat (van de Peter Benoitlaan tot net voor de Heidestraat)

Project in twee delen

In 2016 was er een informatievergadering in de buurt. Toen werden er bezorgdheden geuit over de mobiliteitsafwikkeling en circulatie in de omgeving.

De mobiliteitsafwikkeling en circulatie bekijken we op grotere schaal. Dit zal gebeuren binnen het Wijkmobiliteitsplan Ledeberg-Moscou. De opmaak, uitwerking en goedkeuring van dit wijkmobiliteitsplan staat nog niet meteen gepland. Daarom werd er beslist om het project op te splitsen in twee delen.

Fasering

Eerst komen de Peter Benoitlaan en een deel van de Gontrodestraat aan de beurt. Deze straten kunnen onafhankelijk van het wijkmobiliteitsplan uitgevoerd worden.

Pas na de opmaak en goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan, starten we met de integrale heraanleg van de Jules de Saint-Genoisstraat en de Alfons Biebuycklaan.

Timing

Peter Benoitlaan en Gontrodestraat

Wanneer de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken gebeurt, ligt nog niet vast. De Stad Gent brengt je tijdig op de hoogte.

Jules de Saint-Genoisstraat en Alfons Biebuycklaan

Pas na de opmaak en goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan kunnen deze straten ingepland worden.

Ontwerp & Mobiliteit

 • Peter Benoitlaan:​
  • éénrichtingsverkeer vanuit Brusselsesteenweg
  • dubbelrichtingsverkeer vanaf het kruispunt met de Oscar de Gruyterstraat
  • ruime aandacht voor veilig en functioneel fietsverkeer
  • nieuwe fietssuggestiestroken in beide richtingen (tussen de Brusselsesteenweg en de Oscar de  Gruyterstraat)
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Gontrodestraat)
  • deze straat wordt een woonerf
   (= autoluwe straat waarin voetgangers voorrang hebben)
  • éénrichtingsverkeer richting Moscouviaduct
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Jules de Saint-Genoisstraat
  (deel tussen de Alfons Biebuycklaan en de Brusselsesteenweg)
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • éénzijdig parkeren
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Alfons Biebuycklaan
  • éénrichtingsverkeer richting Jules de Saint-Genoisstraat
  • éénzijdig parkeren
  • nieuwe fietssuggestiestroken
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk
 • Gontrodestraat
  • dubbelrichtingsverkeer tot aan het Vijverhof
  • éénrichtingsverkeer vanaf het Vijverhof tot aan het kruispunt met de Priesterstraat
  • invoering van langs- i.p.v. dwarsparkeren aan beide zijden van de straat
  • extra fietsenstallingen waar mogelijk

Groen

In alle straten is er ruime aandacht voor meer groen in het straatbeeld.

 • Bomen in parkeerstroken waar mogelijk
 • Plantvakken waar mogelijk
 • Ruimte voor straatgeveltuintjes
 • Pleintje op kruispunt van de Peter Benoitlaan met de Oscar de Gruyterstraat krijgt mooie groene invulling en ruimte voor spelen en ontmoeting

Rioleringswerken

Farys staat in voor de heraanleg van het rioleringsstelsel.

Locatie