Project nieuwe sociale woningen aan het Griendeplein

Op de plek van de eerste Rabottoren, bouwde sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 3 nieuwe, lagere appartementensgebouwen.

Project in ’t kort

In uitvoering
Rabot - Blaisantvest

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

WoninGent vervangt de drie Rabottorens met 572 appartementen door acht lagere appartementsgebouwen met 366 appartementen voor sociale verhuring. Het gaat hoofdzakelijk om appartementen met één, twee en drie slaapkamers.

Overzicht van de werken.
De werken op de site verlopen in drie hoofdfasen:

 • FASE 1A: De eerste Rabottoren werd in 2016 volledig afgebroken. Op de plek van de eerste Rabottoren zijn ondertussen drie nieuwe gebouwen gebouwd met 131 appartementen. In het najaar van 2018 gingen deze gebouwen in verhuring. In het eerste gebouw ter hoogte van het Griendeplein zijn er op de gelijkvloerse verdieping drie ruimtes voor gemeenschapsvoorzieningen en winkels. Stad Gent brengt in één van de ruimtes het Wijkkantoor Rabot onder. 
   
 • FASE 1B: De sloopwerken aan de tweede Rabottoren zijn midden 2018 afgerond. In het najaar van 2018 startten de werken aan de twee nieuwe gebouwen. In deze gebouwen komen samen 95 appartementen. Onderaan één van de gebouwen zullen er ook gemeenschapsvoorzieningen zijn met o.a. een wijkgezondheidscentrum. De oplevering is voorzien in het voorjaar van 2021.
   
 • FASE 2: De sloop van de derde Rabottoren startte in het voorjaar van 2020 en zal in het voorjaar van 2021 afgerond zijn. Op de plaats van de derde Rabottoren komen nog eens drie gebouwen met 140 appartementen.

Fase 1A

Eerste 131 sociale woningen en gemeenschapsvoorzieningen klaar

Op de plek van de eerste Rabottoren, bouwde sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 3 nieuwe, lagere appartementensgebouwen. Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, telt 45 appartementen. Op de gelijkvloerse verdieping komen er gemeenschapsvoorzieningen en winkels. In het tweede en derde gebouw zijn er respectievelijk 27 en 59 appartementen. Deze gebouwen staan op een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van de 3 gebouwen.

Aandacht voor woonkwaliteit en duurzaamheid

De 3 gebouwen, ontworpen door POLO Architects, vormen samen 1 gebouwencomplex met 2 tussenliggende binnentuinen. Bij de constructie van de nieuwe gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de 3 gebouwen dat enerzijds is aangesloten op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem, een goede isolatie en zonnewerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven.

Verhuring en marktwaarde

Begin september kwamen de eerste sociale huurders in de vernieuwde gebouwen wonen. Momenteel zijn zo goed als alle appartementen in het eerste gebouw aan het Griendeplein al verhuurd. Vanaf november gaat ook het tweede gebouw en in december het derde gebouw in verhuring.

De huishuur die de bewoners voor hun sociale woningen betalen, wordt berekend volgens het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH). Sociale huurders betalen een huurprijs afhankelijk van de marktwaarde van hun woning, hun inkomen en hun gezinssituatie. Zij betalen maximaal de marktwaarde en minimaal de minimumhuurprijs. De marktwaarden van de appartementen verschillen per type en grootte, maar liggen allemaal tussen de € 609 en € 833. De gemiddelde huurprijs die de bewoners betalen bedraagt een kleine € 300.

Wijkkantoor Rabot opent zijn deuren.

Ondertussen opende op het gelijkvloers van het nieuwe appartementsgebouw aan het Griendeplein 16 een nieuw wijkkantoor.

Lees hier de folder. PDF (518.46 kB)

Fase 1B
Einde bouwwerken gebouwen 4 en 5 in zicht

De afwerking van het vierde en vijfde gebouw is volop aan de gang. Volgens de huidige plannen zullen de twee nieuwe gebouwen dit voorjaar klaar zijn, al kunnen er door de coronamaatregelen nog vertragingen optreden. Maar voor we de gebouwen kunnen verhuren, moeten er eerst nog omgevingswerken gebeuren door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW). Als deze omgevingswerken vlot verlopen, zullen de eerste bewoners vanaf mei 2021 kunnen intrekken in het vierde gebouw, waar ook het nieuwe Wijkgezondheidscentrum een plek krijgt. Het vijfde gebouw zou in juni 2021 verhuurd kunnen worden.

 

Fase 2

Echte afbraak derde Rabottoren start

Sinds 18 januari 2021 startte aannemer Wanty met de echte afbraakwerken aan de derde Rabottoren. Dit is de laatste fase van de sloopwerken. De manier waarop de derde Rabottoren wordt afgebroken, kan je vergelijken met de sloop van de eerste twee woontorens.


1. Aflagen bovenste verdiepingen

Eerst zal de aannemer de bovenste vier verdiepingen afbreken. Dit gebeurt door kleine kranen boven op het gebouw. Deze kranen zullen de bovenste verdiepingen van het gebouw laag per laag afbreken. Deze fase duurt van 18 januari 2021 tot eind februari 2021.


2. Afbraak met grote kraan

Vanaf maart 2021 breekt de aannemer de rest van het gebouw af. Hij gebruikt een grote kraan met lange arm (zo’n 40 meter hoog) om het grootste deel van het gebouw af te breken.
Daarna zal de aannemer opnieuw kleinere kranen gebruiken om de onderste verdiepingen af te breken. Als alles volgens plan verloopt, dan zou de derde Rabottoren tegen april 2021 volledig afgebroken moeten zijn. Tijdens de maand april zal er dan nog puin worden afgevoerd.

Welke veiligheidsmaatregelen zijn er?

De aannemer ziet erop toe dat de werken veilig verlopen. Om te zorgen dat er geen puin naast de werfzone valt, plaatst hij een beschermwand ter hoogte van de Opgeëistenlaan. Deze bestaat uit grote containers die op en naast elkaar worden gezet. In bepaalde fases van de afbraak zal er ook een beschermwand worden opgehangen.

Het fietspad aan de Opgeëistenlaan zal ingenomen worden door de werf. Er wordt een tunnel gecreëerd met containers waar fietsers op een veilige manier door kunnen rijden.

Maatregelen om overlast te beperken tijdens de sloopwerken

Wij beseffen dat het niet evident is om buurtbewoner te zijn van een groot bouwproject zoals de vervanging van de Rabotsite. WoninGent probeert dan ook samen met de aannemer om de overlast voor de buren zoveel als mogelijk te beperken. In samenspraak met de aannemer zijn volgende maatregelen genomen:

 • De aannemer werkt op weekdagen standaard tussen 7 u en 18 u. In uitzonderlijke gevallen kunnen de werkuren aangepast worden, maar de werken gebeuren altijd tijdens de toegelaten werfuren (6 u en 22 u). Op zaterdag zal er maar uitzonderlijk worden gewerkt.
 • De aannemer neemt ook de nodige maatregelen om stofhinder zoveel als mogelijk te beperken. Zo zal er tijdens de afbraakwerken extra bevochtiging zijn om stofvorming tegen te gaan.

Ontwerpplannen laatste drie nieuwe gebouwen

Een harmonieus geheel

Op de plaats van de derde Rabottoren komen drie langwerpige, lagere gebouwen. Samen tellen ze 140 sociale woningen. De appartementen hebben één, twee en drie slaapkamers. Op die manier creëren we een mix van verschillende gezinssamenstellingen in de gebouwen:

 • 70 appartementen met 1 slaapkamer.
 • 64 appartementen met 2 slaapkamers.
 • 6 appartementen met 3 slaapkamers.

Naast 140 sociale woningen is er ook plek voor een gemeenschappelijke ruimte, waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De gebouwen, ontworpen door POLO Architects, vormen een harmonieus geheel met de gebouwen die al gerealiseerd zijn:

 • De gebouwen variëren onderling in hoogte, net zoals in de voorgaande fases.
 • Ze hebben een gelijkaardige inplanting in stroken.
 • De gevel krijgt ook een grijsgroene kleur.
 • De drie gebouwen vormen samen één gebouwencomplex met twee tussenliggende binnentuinen en verbindende tuinmuren.


De gebouwen staan als het ware op een plint. Dit betekent dat de ruimtes onder het gebouw zoals fietsenstallingen en onderhoudslokalen een deel boven het maaiveld uitkomen, zodat de gelijkvloerse verdieping een stukje boven het straatniveau ligt.

Overzicht planning

Hieronder kan je een overzicht vinden van de planning zoals deze vandaag geldt. O.a. omwille van de coronamaatregelen is het echter mogelijk dat er vertragingen optreden:

 • Januari – april 2021: laatste fase sloopwerken derde Rabottoren.
 • Voorjaar 2021: oplevering vierde en vijfde gebouw.
 • Zomer 2023: start bouwwerken laatste drie gebouwen.
 • Eind 2025: vernieuwing volledige Rabotsite is een feit.

Locatie