Project nieuwe sociale woningen aan het Griendeplein

Op de plek van de eerste Rabottoren, bouwde sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 3 nieuwe, lagere appartementensgebouwen.

Project in ’t kort

In uitvoering
Rabot - Blaisantvest

Dit project maakt deel uit van het programma Bruggen naar Rabot

De skyline van Gent ziet er vanaf nu weer iets anders uit. Waar vroeger de eerste Rabottoren stond, zijn 3 nieuwe appartementsgebouwen verrezen. Op woensdag 12 september werden de nieuwe gebouwen officieel ingehuldigd. De verhuis van de eerste inwoners is volop aan de gang, sommigen kunnen rechtstreeks van de derde nog bestaande toren verhuizen naar een gloednieuw appartement.

Eerste 131 sociale woningen en gemeenschapsvoorzieningen klaar

Op de plek van de eerste Rabottoren, bouwde sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent 3 nieuwe, lagere appartementensgebouwen. Het eerste gebouw, gesitueerd aan het Griendeplein, telt 45 appartementen. Op de gelijkvloerse verdieping komen er gemeenschapsvoorzieningen en winkels. In het tweede en derde gebouw zijn er respectievelijk 27 en 59 appartementen. Deze gebouwen staan op een sokkel met een parkeergarage, bergingen en fietsenstallingen voor de bewoners van de 3 gebouwen.

Aandacht voor woonkwaliteit en duurzaamheid

De 3 gebouwen, ontworpen door POLO Architects, vormen samen 1 gebouwencomplex met 2 tussenliggende binnentuinen. Bij de constructie van de nieuwe gebouwen werd bijzondere aandacht besteed aan het aspect energiezuinigheid. Concreet betekent dit de installatie van een collectief verwarmingssysteem voor de 3 gebouwen dat enerzijds is aangesloten op het stadsnet en anderzijds op collectieve zonneboilers. De combinatie van dit verwarmingssysteem met een ventilatiesysteem, een goede isolatie en zonnewerend glas moet ervoor zorgen dat de bewoners hun energieverbruik sterk kunnen terugschroeven.

Verhuring en marktwaarde

Begin september kwamen de eerste sociale huurders in de vernieuwde gebouwen wonen. Momenteel zijn zo goed als alle appartementen in het eerste gebouw aan het Griendeplein al verhuurd. Vanaf november gaat ook het tweede gebouw en in december het derde gebouw in verhuring.

De huishuur die de bewoners voor hun sociale woningen betalen, wordt berekend volgens het Kaderbesluit Sociale Huur (KSH). Sociale huurders betalen een huurprijs afhankelijk van de marktwaarde van hun woning, hun inkomen en hun gezinssituatie. Zij betalen maximaal de marktwaarde en minimaal de minimumhuurprijs. De marktwaarden van de appartementen verschillen per type en grootte, maar liggen allemaal tussen de € 609 en € 833. De gemiddelde huurprijs die de bewoners betalen bedraagt een kleine € 300.

Bouwwerken vierde en vijfde gebouw starten binnenkort

Zo’n 40 jaar waren de 3 Rabottorens een befaamd stadsgezicht. In 2009 beslisten we om de 3 verouderde Rabottorens te slopen en te vervangen door 8 lagere appartementsgebouwen. De site is momenteel dan ook in volle transformatie. Tegen 2023 moeten zo’n 360 nieuwe sociale woningen op de site verrijzen. Het totale kostenplaatje voor de transformatie van de Rabotsite is geraamd op zo’n 70 miljoen euro (excl. btw).

Wijkkantoor Rabot opent zijn deuren.

Ondertussen opende op het gelijkvloers van het nieuwe appartementsgebouw aan het Griendeplein 16 een nieuw wijkkantoor.

Lees hier de folder. PDF (518.46 KB)

Locatie