Project Mendonkdorp en omgeving

We plannen de volledige heraanleg van Mendonkdorp en omgeving.

Project in ’t kort

In uitvoering
Gentse Kanaaldorpen en -zone
Wegenwerken

Aquafin, de Stad Gent en FARYS plannen de volledige heraanleg van de Karel Bauwensstraat, de Barkstraat, de Schuitstraat, de Marcel Herpelinckstraat, de Rapenburgstraat, de Spanjeveerstraat, Windgat en Mendonkdorp.

Aangename leefomgeving

In de volledige projectzone zorgen we voor meer groen. Ter hoogte van de kerk van Mendonkdorp creëren we met aangepaste materialen een pleingevoel.

Afstemming op aansluiting R4

AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) voorziet in het kader van het project R4WO o.a. nieuwe aantakkingen op en fietstunnels onder de R4. Daarom is het noodzakelijk dat we de weginfrastructuur in de omgeving nu al aanpassen. Hierbij staat de veiligheid en comfort van iedere weggebruiker voorop.

We zorgen ook voor snelheidsremmende maatregelen en parkeerplaatsen waar nodig. Meer informatie over het project R4WO vindt u op deze website: r4wo.be/r4oost.en van de nutsmaatschappijen zelf.

Focus op klimaatadaptatie

In het project houden we rekening met de klimaatverandering. Steeds vaker worden we geconfronteerd met extreme regenbuien, wateroverlast, hittegolven en langere aanhoudende periodes van droogte. Om de effecten hiervan te milderen, zorgen we ook in dit project voor meer infiltratie in de bodem, open grachten, extra groen en minder verharding.

Uitvoering zoneringsplan

Aquafin en FARYS leggen een gescheiden rioleringsstelsel aan waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd. 

Timing en nutswerken

De werken starten op 12 februari 2024. Vooraf  gebeuren enkele kleinere werken aan de nutsleidingen (voor water, elektriciteit enz.)

Locatie