Project Leiekaai en omgeving

De Stad Gent plant de volledige heraanleg van de Leiekaai en omgeving.

Project in ’t kort

In voorbereiding
Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

De Stad Gent plant, samen met FARYS en de VMSW, de volledige heraanleg van

  • de Leiestraat
  • de parkeerplaatsen in de Vlasgaardstraat aan de kant van de woontorens
  • de volledige parkeerruimte voor de verschillende woontorens
  • het fiets- en wandelpad in het verlengde van de Leiekaai

Rode loper

De Leiestraat leggen we aan als een verkeersluwe straat in rode stenen. Dit betekent dat auto’s in deze straat niet sneller mogen rijden dan 30 km/uur.

Parkeren en groenaanleg

  • ​De parkeerruimte(s) voor de woontorens zullen we volledig opnieuw aanleggen. Tussen de parkeerplaatsen zorgen we voor extra groen en bomen.
  • We maken ook een betere verbinding tussen deze parkeerruimte(s) en de Vlasgaardstraat door het voorzien van trappen.
  • Tussen de verschillende parkeerruimtes en in het verlengde van het kruispunt met de Herderstraat voorzien we een speelzone voor kinderen.

Fiets- en wandelpad

We zorgen voor de heraanleg van het fiets- en wandelpad langs de Leie en doen dit in beton.

Riolering

FARYS legt in de Leiestraat een gescheiden rioleringsstelsel aan. Afval- en regenwater worden gescheiden van elkaar afgevoerd bij open en halfopen bebouwing. Bij gesloten bebouwing dient telkens de voorste dakhelft afgekoppeld te worden. Dit betekent concreet dat het regenwater via een regenwaterafvoerpijp aan de voorgevel naar de riolering moet. Meer informatie over afkoppelen is terug te vinden op de website van FARYS.

Benieuwd naar het toekomstig grondplan?

Bekijk het hier! PDF (2.22 MB)

Locatie