Project Justus Lipsiusstraat

De Stad Gent en Farys plannen de integrale heraanleg van de Justus Lipsiusstraat.

project Justus Lipsiusstraat_visualisatie heraanleg_1
project Justus Lipsiusstraat_visualisatie heraanleg_1

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sluizeken - Tolhuis - Ham
Wegenwerken

Projectzone

Het project omvat de Justus Lipsiusstraat en de straatmonden op de beide eindes van de straat.

We leggen de straat aan als woonerf

Het nieuwe ontwerp zet in op een leefomgeving met meer kwaliteit, die ruimte biedt aan ontmoeting en groen en aandacht heeft voor een rustige verkeersafwikkeling. Daarom richten we de Justus Lipsiusstraat in als woonerf. De rijrichting blijft er behouden. Het plan werd voorgesteld aan de buurt op een binnenloopmoment op 19 mei 2022.

 • Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.
 • Het snelheidsregime is er 20 km/uur.
 • Voetgangers hebben voorrang, auto’s zijn er te gast.

Het verkeer in de straat remmen we af

 • Het woonerf is opgebouwd uit geveltuinen aan beide zijdes, een rijloper van 4 meter breed en een strook van 2 meter voor parkeren, bomen en fietsstallingen.
 • We leggen twee rijbaankussens en een as-verschuiving aan om het verkeer in de straat af te remmen.
 • Aan de beide straatmonden leggen we het voetpad doorlopend aan. Zo maken we duidelijk dat er van zone 30 naar woonerf wordt gegaan.
 • We leggen blindengeleiding aan op de doorlopende voetpaden.
 • Er komen bomen op de uitstulpingen van de straatmonden, zo benadrukken we het groene karakter van het woonerf.

Meer ruimte voor groen en ontmoeten

 • In het woonerf voorzien we geveltuinen aan beide zijden. Geveltuinen brengen meer groen en meer sfeer in je straat. Ze zorgen voor schaduw op warme dagen en minder wateroverlast bij hevige regen.
 • We planten bomen op de uitstulpingen van de uiteinden van de straat. De bomen benadrukken het groene karakter van het woonerf.
 • Om het woonerf leefbaarder te maken plaatsen we zitbanken om mekaar te ontmoeten.

We vernieuwen de riolering

Farys staat in voor de heraanleg van de riolering in de straat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel waarbij afvalwater en regenwater apart van elkaar worden afgevoerd.
Wie in een gesloten bebouwing woont, moet het regenwater van de voorste dakhelft aansluiten op de regenwaterriolering.
Meer informatie hierover vind je op de website van Farys.

Benieuwd naar het plan?

Bekijk hier het ontwerp voor de geplande heraanleg. PDF (1.25 MB)

Locatie