Project Geraard Mercatorstraat

Het project omvat de Geraard Mercatorstraat, de straatmonden op de beide eindes van de straat en het kruispunt met de Antoon Sanderusstraat.

Project Geraard Mercatorstraat_3D visualisatie-Toekomstbeeld 1
Project Geraard Mercatorstraat_3D visualisatie-Toekomstbeeld 1

Project in ’t kort

In voorbereiding
Sluizeken - Tolhuis - Ham
Wegenwerken

We leggen de straat aan als woonerf

Het nieuwe ontwerp zet in op een leefomgeving met meer kwaliteit, die ruimte biedt aan ontmoeting en groen en aandacht heeft voor een rustige verkeersafwikkeling. Daarom richten we de Geraard Mercatorstraat in als woonerf. De rijrichting blijft er behouden.

 • Een woonerf is een autoluwe straat die zo is aangelegd dat doorgaand verkeer wordt afgeraden. Zo komt er meer ruimte voor ontmoeten en spel.
 • Het snelheidsregime is er 20 km/uur.
 • Voetgangers hebben voorrang, auto’s zijn er te gast.

Het verkeer remmen we af

 • Het woonerf is opgebouwd uit geveltuinen aan beide zijdes, een rijloper van 4 meter breed en een strook van 2 meter voor parkeren, bomen en fietsstallingen.
 • We leggen twee rijbaankussens aan en een as-verschuiving om het verkeer in de straat af te remmen.
 • Aan de beide straatmonden leggen we het voetpad doorlopend aan. Zo maken we duidelijk dat er van zone 30 naar woonerf wordt gegaan.
 • We leggen blindengeleiding aan op de doorlopende voetpaden.
 • Er komen bomen op de uitstulpingen van de straatmond aan de Antoon Sanderusstraat om het groene karakter van het woonerf te accentueren.

Meer ruimte voor groen en ontmoeten

 • In het woonerf voorzien we geveltuinen aan beide zijden. Geveltuinen brengen meer groen en meer sfeer in je straat. Ze zorgen voor schaduw op warme dagen en minder wateroverlast bij hevige regen.
 • We planten bomen op de uitstulpingen van de straatmonden aan de Antoon Sanderusstraat. Zo benadrukken we het groene karakter van het woonerf.
 • Om het woonerf leefbaarder te maken plaatsen we zitbanken om mekaar te ontmoeten.

In mei 2022 werd het plan een eerste keer voorgesteld aan de buurt.

Locatie