Project Heers­ha­ge­straat en Stro­dek­kers­straat

De Stad Gent en FARYS plannen de integrale heraanleg van de Heershagestraat en de Strodekkersstraat.

Heershagestraat
Toekomstbeeld Heerschagestraat

Project in ’t kort

In voorbereiding
Brugse Poort - Rooigem
Wegenwerken

Achtergrond

Vooraleer we deze straten heraanleggen, luisterden we naar de bewoners. Hoe vinden zij dat hun straat er moet uitzien in de toekomst? Daartoe organiseerde de Stad Gent een rondetafelgesprek op 6 november 2018. Met de ideeën en voorstellen die toen aan bod kwamen, ging de Stad Gent aan de slag om een conceptplan voor deze straten uit te werken. Dit nieuwe conceptplan werd voorgesteld op een binnenloopmoment op 5 december 2019.

Conceptplan

Hieronder staan de belangrijkste krachtlijnen van dit conceptplan:

  • We zetten maximaal in op het ontharden en het vergroenen van de omgeving.
  • We zien de straat als verblijfsruimte voor iedereen en willen een aangename woonomgeving creëren.
  • We voorzien voldoende fietsenstallingen.
  • De beide straten vormen we om tot een woonerf. In een woonerf krijgen voetgangers en fietsers plaats van gevel tot gevel en zijn auto’s te gast. Het worden een autoluwe straten waar een snelheidsbeperking van 20 km/uur geldt.

Riolering

Samen met de heraanleg van de wegenis vernieuwen we het rioleringsstelsel waardoor regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar kunnen afgevoerd worden. Dit heet afkoppelen. Wat dit precies betekent, leest u hier.

Binnenloopmoment

Dit conceptplan werd voorgesteld aan de bewoners op 5 december 2019. Op basis van de reacties op dit binnenloopmoment werd het conceptplan verder uitgewerkt naar een definitief ontwerpplan.

Timing

De wegen- en rioleringswerken zullen niet starten voor 2026. Een meer concrete timing over de uitvoering van de werken kunnen we op dit moment nog niet geven. Sowieso worden buurtbewoners wel op voorhand verwittigd.

Benieuwd naar het conceptplan?

Bekijk het hier! PDF (837.43 kB)

Lees hier het verslag

van het rondetafelgesprek. PDF (396.14 kB)

Locatie