Actieplan kind- en jeugd­vrien­de­lij­ke stad

181 concrete acties om van Gent de meest kind- en jeugdvriendelijke stad van Vlaanderen te maken.

Eind 2014 kreeg de Stad het label ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ toegekend door Vlaanderen. Het label is een engagement om elke dag opnieuw te werken aan een kind- en jeugdvriendelijke stad. Daarom lanceerde het schepencollege in 2015 een actieplan kind- en jeugdvriendelijke stad met meer dan 180 acties. Die acties werden geclusterd onder 14 speerpunten, waar de verschillende stadsdiensten mee aan de slag kunnen.

De voortgang van de acties werd gemonitord in twee beleidsrapportages, in 2015 en in 2018. Deze voortgangsrapporten bieden een overzicht van de stand van zaken van de diverse acties die in het kader van het actieplan Gent kind- en jeugdvriendelijke stad werden opgenomen.

Bekijk het actieplan

met alle 181 acties PDF (3.43 MB)

Lees het rap­por­ta­ge­ver­slag

14 speerpunten

 1. Bij alle keuzes en beslissingen die de stad neemt wordt rekening gehouden met de stem van kinderen en jongeren
 2. Er komt meer groen en meer ruimte voor sporten, spelen en ontmoeting
 3. Het jeugdwerk- en vrijetijdsaanbod wordt versterkt en toegankelijker gemaakt voor alle kinderen en jongeren
 4. Kinderen en jongeren kunnen zich gemakkelijk en veilig verplaatsen in de stad
 5. Evenementen en de stedelijke dienstverlening zijn kind- en gezinsvriendelijk
 6. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met bijzondere aandacht voor de ongekwalificeerde uitstroom
 7. Er wordt ingezet op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren en het creëren van meer ontwikkelingskansen voor kinderen en jongeren in armoede
 8. Er komen meer scholen en opvangmogelijkheden
 9. Kinderen en jongeren worden goed geïnformeerd
 10. Er wordt ingezet op gezondheid en welzijn van kinderen en jongeren
 11. Er wordt gestreefd naar kwaliteitsvolle kind- en gezinsvriendelijke woningen en woonomgeving
 12. Er wordt ingezet op respectvol samenleven en burgerschap
 13. De Stad Gent zorgt ervoor dat haar werknemers in een gezinsvriendelijke werkomgeving kunnen functioneren
 14. Er wordt ingezet op een gezins- en jeugdvriendelijk toerisme

 

Vragen over het actieplan?

Contacteer de Jeugddienst.